Eiropas studijas

Programmu raksturo tās starptautiskā vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un nozaru eksperti. Studenti studiju laikā dodas studiju braucienos uz Eiropas Savienības institūcijām, NATO un pētnieciskajiem centriem Briselē, Luksemburgā, Frankfurtē. Studijas notiek angļu valodā.

Prof. Inna Šteinbuka

  • 1. gads: starpdisciplināri kursi ar ES saistītos ekonomikas, organizācijas, vadības, tiesību, finanšu, reģionālos, politikas jautājumos, kā arī franču valodas un praktiskās pētniecības kursi;
  • 2. gads: studiju specializācijas moduļi divās apakšprogrammās: "ES ārējās attiecības: Austrumeiropa un Krievija" un "ES ārējās attiecības: Ziemeļamerika un Latīņamerika, Āzija un Āfrika", kā arī maģistra darbs.

Studiju procesā tiek piesaistīti ES iestāžu vadītāji un eksperti, kā arī augsta līmeņa Latvijas un ārvalstu profesori, tai skaitā ne no ES valstīm, kuri sniedz iespēju teorētiskās zināšanas izmantot praktiski. Studiju braucienos studenti tiekas diskusijās ar ES iestāžu vadītājiem un ekspertiem Briselē un Luksemburgā. Tāpat studentiem ir iespēja piedalīties programmas akadēmisko partneru organizētajās konferencēs.

Absolventiem ir ļoti augsti nodarbinātības rādītāji ES un citās starptautiskajās, privātajās un valsts institūcijās, diplomātiskajā sektorā, lobēšanas aktivitātēs ES, starptautiskajā žurnālistikā, padomdevēju pozīcijās politiskajā, ekonomiskajā un tiesiskajā sfērā, kā arī iespējas izvēlēties tālākas studijas doktorantūrā, veidojot karjeru akadēmiskajā un zinātniskajā vidē.

2 gadi

ES un EEZ pilsoņiem PLK (pilna laika klātiene) - 2150 € gadā. Citu valstu pilsoņiem - 2356 € gadā.

5 budžeta vietas

Sociālo zinātņu maģistra grāds Eiropas studijās

Uzņemšana turpinās!

Dokumentu pieņemšana notiks no 20. līdz 29. augustam otrdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00 un trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00, 324.telpā, 3.stāvā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.

Vispārīgie nosacījumi 

Iepriekšējā izglītība:

Bakalaura grāds vai tam atbilstoša augstākā izglītība jebkurā zinātņu nozarē

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: iestājpārbaudījums (1 x 1000 = 1000)

Papildu nosacījumi:

  1. Angļu valodas prasme, kuru apliecina starptautisko angļu valodas testu rezultāti - TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Internet-based vismaz 72 punkti, vai IELTS (International English Language Testing System) vismaz 5,5 punkti, vai CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) jebkurš līmenis, vai CAE (Cambridge Certificate in Advanced English) jebkurš līmenis, vai FCE (First Certificate in English) – B, vai PTE (Pearson Test of English) General – vismaz B2, vai apliecinājums par angļu valodas prasmi vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas kopīgajām valodu pamatnostādnēm vai vērtējums angļu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā (atzīmei jābūt ne zemākai kā 6 (10 ballu skalā) jeb „gandrīz labi”), vai vērtējums iestājpārbaudījumā, izņemot gadījumus, kad iepriekšējā izglītība iegūta angļu valodā;
  2. Dzīves gājuma apraksts (CV) un motivācijas vēstule.

Studiju metodiķe: Astra Zaļkalne, 312. telpa, tālr. +371 67034986, e-pasts: astra.zalkalne@lu.lv  

Detalizēta informācija par studiju programmu, uzņemšanas nosacījumiem, studiju plāns un papildu informācija PIEEJAMI ŠEIT.