Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmiskās studijas ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību visos trīs studiju līmeņos - bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas. Fakultāte nodrošina arī profesionālo apmācību ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja studiju programmā un telpiskās attīstības plānošanas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā. Pēc svarīgākajiem zinātniskās darbības indikatoriem LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir nozīmīgākā zinātniski pētnieciskā iestāde ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē Latvijā un arī viena no vadošajām Baltijā un Eiropā. Mūsu absolventi šajās nozarēs ir pieprasīti darba tirgū valsts institūcijās un privātajos uzņēmumos.

Video

Dekāne

Prof., Dr.ģeogr. Zaiga Krišjāne