Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kā iesaistīties pētnieciskajā darbībā?
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.07.2015

Studējot LU, studenti iesaistās zinātnes procesā, apgūst zinātniskā darba prasmes un iemaņas, veic pētījumus pieredzējušu profesoru un pētnieku vadībā. Doktora un maģistra studiju programmās studējošie var iesaistīties LU Doktorantūras skolu darbā. Doktorantūras skolās piedalās vismaz divas doktora programmas, tādejādi sniedzot iesaistītajiem studentiem plašas zinātniskās sadarbības iespējas.

Latvijas Universitātē regulāri notiek konferences un semināri, kas aptver visas zinātņu nozares. Apmeklējot šos pasākumus, būs iespēja nodibināt kontaktus ar pieredzējušiem pētniekiem. Informācijai par lielākajām konferencēm un semināriem var sekot līdz konferenču sadaļā, bet par mazāka mēroga konferencēm un semināriem informāciju var iegūt notikumu kalendārā.

Pēc universitātes studiju pēdējā cikla – doktorantūras sekmīgas beigšanas un promocijas darba aizstāvēšanas studējošais iegūst doktora grādu.

Jauno zinātnieku iesaistīšanos darba tirgū Eiropas mērogā jau no 1996. gada veicina Marie Curie aktivitātes.