Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Doktorantūras skola translācijas izpētē medicīnā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.09.2017

Jaunumi:

Uzņemšana skolā turpinās:

Doktorantūras skolā aicināti pieteikties medicīnas, bioloģijas, ķīmijas, ekonomikas un citu fakultāšu studenti maģistratūras, doktorantūras vai pēdējo kursu studenti, kuri ir ieinteresēti ar medicīnu saistītos zinātniskos pētījumos. Pēdējo kursu studenti ir tiesīgi kļūt par doktorantūras skolas asociētiem klausītājiem.

Pretendentiem jāiesniedz pieteikums un iesniegums pēc pievienotā parauga, ievietojot doktorantūras skolas kastītē Medicīnas fakultātē, Raiņa bulv. 19, 205.telpā.

Vadības padome:

 • Mārcis Leja, Dr.med. (Medicīnas fakultāte) – priekšsēdētājs;
 • Ilva Daugule, Dr.filoz. (Medicīnas fakultāte) – priekšsēdētāja vietniece;
 • Agnese Ruskule (Medicīnas fakultāte) – sekretāre;  
 • Jānis Eglītis, Dr.med. (Medicīnas fakultāte);
 • Simona Doniņa, Dr.med. (Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca);
 • Gundars Pupelis, Dr.med. (Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca);
 • Ilze Vīberga, Dr.med. (Rīgas Stradiņa universitāte);
 • Kris Malders, Dr. (Chris Mulder) (Vrijes Universitāte, Nīderlande)

(apstiprināta  21.12.2009. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/ 346)

Doktorantūras skolas apraksts:

Doktorantūras skolas darbības pamatā ir multidisciplināra pieeja doktorantu un maģistrantu, arī rezidentu (medicīnā) apmācībai zinātniskā darba veikšanai, sekmējot topošo zinātnieku kapacitātes celšanu zināšanu pārnesē no bāzes zinātnes uz praktisko rezultātu izmantojamību. Skolas zinātniskā darbības tēmas fokusēsies ar onkoloģiju, onkoprofilaksi un pirmsvēža stāvokļiem saistītās jomās. Skolas darbībā tiks iesaistītas šajā jomā strādājošās augstskolas, zinātniskie institūti un klīniskās medicīnas iestādes.

Skolas ietvaros paredzēts attīstīt tādu sadarbību starp specialitātēm, kāda līdz šim Latvijā ir iztrūkusi vai arī bijusi tikai tās attīstības sākuma stadijā. Piemēram, praktiski Latvijā nav veikti pētījumi profilakses (t.sk. skrīninga) pasākumu ekonomiskai optimizēšanai. Tāpat Latvijas speciālistiem (LU Matemātikas un informātikas institūts) ir visai plašas starptautiskas iestrādes jautājumos, kas saistāmas ar biobanku veidošanu, taču šī pieredze visai maz ir līdz šim izmantota mūsu valstī. Skola palīdzēs attīstīt arī zinātnisko sadarbību starp augstskolām, jo īpaši starp LU un RSU, jo abu augstskolu doktoranti veic izpētes darbu onkoloģijā vienās un tajās pašās klīniskajās bāzēs.

Doktorantūras skolas pārstāvētās nozares:

 • medicīna;
 • ķīmija;
 • bioloģija;
 • ekonomika;
 • socioantropoloģija.

Pētījumu virzieni:

 • onkoloģisko saslimšanu un pirmsvēža stāvokļu epidemioloģija
 • skrīninga u.c. onkoprofilaktisko pasākumu efektivitātes izvērte un optimizācija
 • biomarķieru pētījumi onkoloģisko saslimšanu un pirmsvēža stāvokļu agrīnai diagnostikai
 • ar paaugstinātu vēždraudi saistītu mikroorganismu izpēte (t.sk. H.pylori)
 • ģenētisko faktoru izpēte saistībā ar onkoloģiskajām saslimšanām un pirmsvēža stāvokļiem
 • jaunu onkoproteinu izpēte
 • farmakoģenētika
 • profilaktisko pasākumu un ārstēšanas optimizēšanas ekonomiskā modelēšana
 • konkrētu ar paaugstinātu vēždraudi saistītu slimību izpēte (piem., celiakija, anēmija, atrofisks gastrīts)
 • jaunu zāļu formu izpēte, terapeitisko manipulāciju efektivitātes izvērte
 • jaunu diagnostikas un terapijas metožu izvērte Latvijas apstākļos, algoritmu izstrāde un aprobācija
 • informācijas sistēmu izstrāde un pielietojuma izvērte Latvijas apstākļos (tai skaitā biobanku veidošanai).