Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Doktorantūras skola „Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru mijiedarbības ietekmē” un tās vadības padome
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.09.2010
 • Andris Grīnfelds, Dr.fiz. (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) – priekšsēdētājs;
 • Malgožata Raščevska, Dr.psihol. (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) –
 • priekšsēdētāja vietniece;
 • Ruta Tilgasa (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) – sekretāre;
 • Andris Kangro, Dr.fiz. (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte);
 • Andrejs Geske, Dr.ekon. (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte);
 • Viesturs Reņģe, Dr.psihol. (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte);
 • Sandra Sebre, Dr.psihol. (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte);
 • Deivids Džeimss (David James), Dr. (Rietumanglijas Universitāte);
 • Hans Henriks Knops (Hans Henrik Knoop), Dr. (Kopenhāgenas Pedagoģiskā Universitāte, Dānija);
 • Anita Pipere, Dr.psihol. (Daugavpils Universitāte)

(apstiprināta 16.11.2009. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/297)

„Izglītības vadības” un „Psiholoģijas” doktora studiju programmu integrācijas rezultātā veidotās doktorantūras skolas mērķis ir attīstīt pētījumus par indivīdu, grupu un organizāciju mijiedarbības specifiku Latvijas sociokulturālā kontekstā, lai veicinātu indivīdu, grupu un organizāciju efektīvāku attīstību.

Galvenie pētījumu virzieni, kurus vieno vairāku hierarhiski strukturētu līmeņu pētniecības dizaini ar sociāliem faktoriem kā neatkarīgiem mainīgajiem:

 • izglītības dažāda tipa faktoru saistība ar indivīdu kognitīvu, socioemocionālo un citu aspektu attīstību,
 • ģimenes un skolas faktori saistībā ar bērnu un pusaudžu attīstību,
 • iekšgrupu un ārgrupu faktoru ietekme uz indivīdu lēmumu pieņemšanu un spriedumiem,
 • indivīdu un grupu mijiedarbības sociālās sekas personiskajā un profesionālajā sfērā,
 • Latvijas skolēnu sasniegumu atkarība no dažāda līmeņa (skolas, ģimenes, indivīda) faktoriem starptautiski salīdzinošā kontekstā,
 • izglītības vadības procesu izpēte, izmantojot indivīdu, grupu un organizāciju starptautisku salīdzinošu izvērtēšanu.

Sākot jauno studiju gadu, doktorantūras skolas padome apsveic visus studējošos un paziņo, ka turpinās pieteikumu pieņemšana un izskatīšana līdzdalībai doktorantūras skolā.

Iesniedzamie dokumenti

Pieteikums jāiesniedz doktorantūras skolas tehniskajai sekretārei M.Ed., studiju metodiķei Rutai Tilgasai (tālr. 67034008, e-pasts: ruta.tilgasa@lu.lv)