Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Reģistrēšanās studiju semestrim un studiju kursu apguvei
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.07.2018

2018. gada rudens semestra reģistrācijas nedēļa: 27.08.2018. – 02.09.2018. (doktorantiem 24.09.2018. – 30.09.2018.)

Katra semestra sākumā studentam jāreģistrējas studiju semestrim un konkrētu studiju kursu apguvei. 

Reģistrēšanās studiju semestrim notiek elektroniski LUIS, izmantojot LU lietotāja vārdu un paroli. Paroli var atjaunot Studentu servisā (Raiņa bulv. 19, 125. kab.). Reģistrēšanās jāveic semestra reģistrācijas nedēļas laikā saskaņā ar akadēmisko kalendāru. Ja visas akadēmiskās saistības ir nokārtotas, reģistrēties semestrim var arī pirms reģistrācijas nedēļas. Pavasara semestrī tiesīgi reģistrēties visi studenti, rudens semestrī – tikai tie studenti, kuriem nav akadēmisko parādu vai kuriem kopējais akadēmisko parādu apjoms nepārsniedz 6 kredītpunktus. Studenti, kuriem akadēmisko parādu apjoms pārsniedz 6 kredītpunktus un kuri vēlas turpināt studijas, raksta iesniegumu dekānam.  Šos studentu ar dekāna atļauju semestrim reģistrē lietvedis.

Reģistrēšanās studiju kursu apgūšanai.

Obligāto (programmas A daļa) studiju kursu apguvei reģistrēšanās notiek automātiski pēc reģistrācijas studiju semestrim.

Studiju programmas izvēles daļas (B un C daļas) studiju kursu apgūšanai studējošie reģistrējas personiski Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS):

  • savas studiju programmas izvēles daļas (B daļas) studiju kursiem – reģistrācijas nedēļas un semestra 1. nedēļas laikā LUIS;
  • Studentu servisa pārziņā esošajiem un fakultātes piedāvātajiem brīvās izvēles daļas (C daļas)  studiju kursiem – reģistrācijas nedēļas un semestra 1. nedēļas laikā LUIS;
  • uz brīvajām studiju vietām citu studiju programmu studiju kursos – semestra 2. nedēļas laikā pie konkrētās studiju programmas lietvedes.

Tiesības apgūt konkrēto izvēles kursu studējošais var iegūt bez ierobežojumiem vai arī konkursa kārtībā:

  • Ja vietu skaits studiju kursā ir neierobežots un fakultāte nav noteikusi papildu prasības reģistrācijai, studējošais iegūst tiesības apgūt šo kursu, reģistrējoties LUIS.
  • Ja vietu skaits studiju kursā ir ierobežots vai arī fakultāte ir noteikusi papildu prasības, reģistrācija notiek divos posmos: piesakoties un reģistrējoties konkursa kārtībā.

Kursiem, kuriem ir ierobežots vietu skaits, studējošie piesakās līdz reģistrācijas nedēļas beigām. Šajā laikā studējošajiem ir tiesības mainīt izvēlētos studiju kursus. Semestra 1. nedēļas pirmo triju dienu laikā studējošie LUIS pārbauda konkursa rezultātus un reģistrējas kursa apguvei. Studējošiem, kuri nav reģistrējušies kursa apguvei līdz 1.nedēļas trešās darba dienas beigām, pieteikšanās automātiski tiek anulēta. Semestra 1. nedēļas pēdējo četru dienu laikā (ceturtdiena-svētdiena) studējošajiem ir tiesības rindas kārtībā reģistrēties uz brīvajām vietām šajos kursos.

Reģistrējoties studiju kursa apguvei, students apņemas izpildīt kursa programmā paredzētās prasības. To neizpildes gadījumā studentam tiek fiksēts akadēmiskais parāds. Studenta apgūto studiju kursu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt programmā plānoto. Par papildus apgūtajiem studiju kursiem ir jāmaksā saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumiem.

Studiju kursu izvēle citās augstskolās

Brīvās izvēles kursus (C daļa) var apgūt arī citās augstskolās. Reģistrācijas kārtību kursu apguvei klausītāja statusā konkrētā augstskolā nosaka Latvijas Universitātes un konkrētās augstskolas sadarbības līgums.

Maksa par kursu apguvi citā augstskolā tiek segta no LU finanšu līdzekļiem, ja studējošais tā izvēli ir saskaņojis ar studiju programmas direktoru un kursa apguve nav iespējama LU; citos gadījumos, tā jāsedz no personīgiem līdzekļiem. 

Sadarbības līgumi par studentu apmaiņu noslēgti ar RTU, Latvijas Mūzikas akadēmiju, Rīgas Juridisko augstskolu un Rīgas Stradiņa universitāti (Kultūras un sociālā antropoloģijas studijas), RPIVA (pedagoģija, psiholoģija), Ekonomikas un kultūras augstskolu.

Īsfilma par A, B, C daļas studiju kursiem un kredītpunktiem