Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studējošo aptaujas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.07.2017

Lai novērtētu un pilnveidotu studiju procesu, Latvijas Universitātes Studiju departaments centralizēti LU Informācijas sistēmā (LUIS) organizē studējošo aptaujas. Regulāri norisinās pirmā studiju gadā studējošo aptaujas par studiju uzsākšanu un par pirmo studiju pieredzi, aptauja par studiju kursiem un pēdējā studiju gada studējošo aptauja par studiju programmu, kurās studējošo līdzdalība ir obligāta – pirms reģistrēšanās nākamajam studiju semestrim vai pirms noslēguma darba iesniegšanas studējošajiem ir jāaizpilda viņiem paredzētās anketas. Vēl regulāri norisinās arī aptauja par studiju pārtraukšanas iemesliem.

Ik gadu Studiju departaments īsteno arī vairākas papildu aptaujas. Tā lielākoties norisinās elektroniski – LUIS vai aptauju sistēmā QuestionPro. Studējošo līdzdalība papildus aptaujās ir brīvprātīga.