Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kredīti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.07.2018

LU Kredītu piešķiršanas komisija konsultē:

LU Studentu servisu departaments,
Adrese:  
Raina bulvārī 19
Telpa: 
108 telpa,
Talrunis:
 67034398
E-pasts: 
krediti@lanet.lv 

Konsultāciju laiki:
Trešdienās 9:00 – 12:00
Ceturdienās 15:00 – 19:00

Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildus līdzekļus dzīvošanai studiju laikā, Jums ir iespējas pieteikties studiju un/vai studējošo kredītam no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – LR pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Uzmanību, svarīga informācija!

Kredītu apkalpošanu 2018. g. LU nodrošina A/S SEB banka.

Pieteikšanās kredītiem 2018.g. rudens semestrī elektroniski no 15.augusta LUIS sadaļā Studijas/Kredīti.

1) Plašāka informācija par valsts galvoto kredītu saņemšanas nosacījumiem IZM Studiju un zinātnes administrācijas interneta mājas lapā: www.sza.gov.lv

2) Tie studenti, kuri vēlas atlikt kredītu atmaksu sakarā ar to, ka turpina studijas augstāka līmeņa programmā, bankā jāiesniedz izziņa no augstākās izglītības iestādes.

Pēc imatrikulācijas LU studējošo sarakstā, izziņu var saņemt LU Studentu servisu departamenta Akadēmisko servisu nodaļas 125.kab.

3) Bankas piedāvā studējošiem arī studiju komerckredītus: