Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kredīti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.07.2017

LU Kredītu piešķiršanas komisija konsultē:

LU Studentu servisu departaments,
Adrese:  
Raina bulvārī 19
Telpa: 
108 telpa,
Talrunis:
 67034398
E-pasts: 
krediti@lanet.lv 

Konsultāciju laiki:
Trešdienās 9:00 – 12:00
Ceturdienās 15:00 – 19:00

Lai segtu studiju maksu vai iegūtu papildus līdzekļus dzīvošanai studiju laikā, Jums ir iespējas pieteikties studiju un/vai studējošo kredītam no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – LR pilsoņi un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase un kuri sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas.

Uzmanību, svarīga informācija!

Pieteikties kredītiem 2017. gada rudens semestrī  vispirms LU elektroniski no 15. augusta līdz 27. oktobrim, izmantojot LU studējošā loginu un paroli sadaļā KREDĪTI.

Kad Jūsu pieteikumu būs apstiprinājusi LU Kredītu piešķiršanas komisija un izkontrolējusi IZM Studiju un zinātnes administrācija, SEB banka importējusi datus savā sistēmā, informācija par apstiprinājumu tiks nosūtīta kā Ziņojums uz „Mans LUIs" Aktualitātēm, nosūtīta uz e: pastu un būs redzama sadaļā Kredīti/ Esošie līgumi.

Kredītu apkalpošanu 2017.gadā LU nodrošina SEB banka.

1) Plašāka informācija par valsts galvoto kredītu saņemšanas nosacījumiem IZM Studiju un zinātnes administrācijas interneta mājas lapā: www.sza.gov.lv

2) Tie studenti, kuri vēlas atlikt kredītu atmaksu sakarā ar to, ka turpina studijas augstāka līmeņa programmā, bankā jāiesniedz izziņa no augstākās izglītības iestādes.

Pēc imatrikulācijas LU studējošo sarakstā, izziņu var saņemt LU Studentu servisa Akadēmisko servisu nodaļas 125. kab

3) Bankas piedāvā studējošiem arī studiju komerckredītus: