Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kā pieteikties?
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.07.2017

1. Piesakies elektroniski LUIS 

No 18.07.2017. līdz 25.07.2017. studenti elektroniski piesakās īres tiesību piešķiršanai LU dienesta viesnīcā Latvijas Universitātes Informācijas sistēmā (LUIS). Studentam tiek piedāvātas noteiktas DV atkarībā no fakultātes, kurā tiks uzsāktas studijas, taču netiek garantētas īres tiesības elektroniskajā pieteikumā norādītājā DV. LUIS lietotājvārdu un paroli students saņem fakultātē reğistrējoties studijām vai  Studentu servisu departamentā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa).

2. Augšuplādē LUIS vai iesniedz papildu dokumentus

No 18.07.2017. līdz 25.07.2017. studenti, kuri atbilst vienai no zemāk minētajām personu grupām, augšupielādē LUIS vai iesniedz Studentu servisu departamentā (Raiņa bulv. 19, 125. telpa) dokumentu, kas apstiprina studenta atbilstību minētajam statusam (invalīda/bāreņa apliecības kopija; pašvaldības izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgās ğimenes statusam; pašvaldības izsniegta izziņa par ğimenes sastāvu). Priekšrocības zemāk minētajām personām dod tiesības iegūt īres tiesības ārpus konkursa. Priekšrocības īres tiesību saņemšanai tiek noteiktas šādām personām:

• students ir invalīds vai bārenis;

• students dzīvo ğimenē, kurā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi;

• students dzīvo ğimenē, kurā visi ğimenes locekļi ir pensionāri un/vai invalīdi;

• students dzīvo ğimenē, kurai piešķirts trūcīgās ğimenes statuss.

3. Uzzini rezultātus

27.07.2017. LU Infrastruktūras departaments  pieņem lēmumu par īres tiesību sadali fakultāšu studentiem. Studentu pieteikumi īres tiesību saņemšanai DV tiek sakārtoti pēc šādiem kritērijiem:

• studenta studiju līmenis un semestris Latvijas Universitātē – 1. semestra  pamatstudiju studentiem ir priekšrocība attiecībā pret vecāko kursu studentiem, tai skaitā arī mağistrantūras un doktorantūras studentiem;

• studenta deklarētās dzīves vietas attālums no Rīgas – studentiem, kuri dzīvo tālāk no Rīgas ir priekšrocība attiecībā pret tiem, kuru dzīvesvieta ir tuvāk Rīgai.

No 27.07.2017. līdz 29.07.2017. Infrastruktūras departaments paziņo par īres tiesību piešķiršanu, nosūtot īsziņu uz studenta norādīto kontakttālruni. Pieteikuma statuss būs redzams arī LUIS sadaļā „Dienesta viesnīca”.

4. Samaksā par DV

Studentam, kurš ir saņēmis apstiprinājumu par īres tiesību piešķiršanu, līdz 20.08.2017. jāsamaksā septembra īres maksa un drošības nauda (1 mēneša īres maksas apmērā) bezskaidras naudas norēķinu veidā Latvijas Universitātes kontā.
Rekvizīti dienesta viesnīcas īres maksas pārskaitīšanai:
Saņēmējs: Latvijas Universitāte
PVN reğ. Nr.90000076669
Konta Nr. (IBAN): LV51NDEA0000082414423
Saņēmēja iestāde: Nordea Bank AB  Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Maksājuma mērķis: DIENESTA VIESNĪCAS ADRESE, studenta VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS.  ĪRES MAKSA PAR SEPTEMBRA MĒNESI UN DROŠĪBAS NAUDA

5. Noslēdz īres līgumu

31.08.2017. - 05.09.2017. noslēdz īres līgumu ar DV vadītāju, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un maksājuma uzdevumu, kas apliecina īres maksas un drošības naudas apmaksu.

Dienesta viesnīcu vadītāju pieņemšanas laiks 9.00 - 16.00.