Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju mobilitāte
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.03.2017

Erasmus+ studiju mobilitāte dod iespēju studējošajiem pavadīt integrētu studiju periodu kādā no programmas dalībvalstu partneraugstskolām. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. 

Studiju mobilitātē var piedalīties visu līmeņu studējošie (bakalauri, maģistri, doktoranti), kuri ir reģistrēti studijām LU un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā. Minimālais studiju perioda termiņš ir trīs mēneši un maksimālais ir 12 mēneši.

Viena studiju cikla ietvaros students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē.

Erasmus+ mobilitāte studijām tiek īstenota iepriekš noslēgtu Erasmus+ divpusēju līgumu ietvaros, kurus noslēdz individuāli katra LU fakultāte/nodaļa un kuros tiek fiksēts savstarpējais apmaiņas studentu skaits, kā arī studiju līmenis akadēmiskajā gadā.

Lai iepazītos ar ārvalstu partneraugstskolu sarakstu, ar kurām ir noslēgti Erasmus+ divpusējie līgumi konkrētajā studiju nozarē, studējošajam vajag vērsties pie savas fakultātes starptautiskā koordinatora.

 

Ar jautājumiem par Erasmus+ studiju mobilitāti un tās noteikumiem, par atskaites dokumentu iesniegšanu var vērsties Studentu servisa Mobilitātes nodaļā, iepriekš saskaņojot vizītes laiku:

Natālija Ivanova
Nodaļas vadītāja
Raiņa bulv. 19, 134.kab.
Tālr.: +371 67033968
E-pasts:  natalija.ivanova@lu.lv