Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Erasmus Mundus
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.10.2017

Erasmus Mundus ir sadarbības un mobilitātes programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir:

  • paaugstināt Eiropas augstākās izglītības kvalitāti;
  • izvirzīt Eiropas Savienību par pasaules izglītības izcilības centru;
  • sadarbībā ar „trešajām valstīm” veicināt starpkultūru sapratni un dialogu;
  • attīstīt „trešo” valstu augstākās izglītības telpu.

Vairāk informācijas par Erasmus Mundus programmām VIAA un EACEA mājas lapās.

Latvijas Universitāte ir partneris vairākos Erasmus Mundus projektos:

 1.aktivitāte:

  • MISOCO: Erasmus Mundus maģistra programma „Eiropas maģistrs starptautiskajā migrācijā un sociālajā kohēzijā”

 2.aktivitāte:

  • LEADER (sadarbība ar Āzijas universitātēm)
  • Aurora (sadarbība ar Krievijas universitātēm)
  • AESOP (sadarbība ar Dienvidāfrikas universitātēm)

Iepriekšējie Erasmus Mundus projekti: CENTAURI (Centrālāzija), Lot 3b (Okupētās Palestīniešu teritorijas), JoinEU-SEE (Rietumbalkānu valstis),Triple I (Krievija), Mover (Dienvidaustrumāzija).

Vairāki 2014.gadā Eiropas Komisijā apstiprinātie Erasmus Mundus projekti piedāvā iespēju pieteikties stipendijām arī tiem studentiem, pētniekiem, akadēmiskajam vai administratīvajam personālam, kuri studē vai strādā Universitātēs, kas nav šo projektu partneri.

Studenti, pētnieki, kā arī akadēmiskais vai administratīvais personāls no Latvijas Universitātes uz šiem projektiem piesakās kā 2. mērķgrupa (Target group 2, TG2).

 

Erasmus Mundus kontaktpersona LU:

Sintija Maculeviča
Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļa
Raiņa bulv. 19, 125.telpa
e-pasts: sintija.maculevica@lu.lv
tālr.: 67034336