Izglītība:

Prof. bakalaura grāds "Sporta zinātne - fitnesa vecākais treneris un vadītājs sporta jomā" (LSPA)

Darba pieredze no 2016.gada.

Izglītība

Maģistra grāds "Klasiskā filoloģija" (LU);

"C" kategorijas sertifikāts "Sporta speciālists (sporta treneris)" (Sporta izglītības aģentūra);

Sertifikāts "Yoga and Alternative Therapy” (Dev Sanskriti Universitāte, Indija);

Maģistra grāds "Baltu filoloģija" (LU);

Pašlaik – doktora studiju programma "Valodniecība" (LU).

Darba pieredze no 2015. gada.

Izglītība

Rīgas Valsts tehnikums, Komerczinību nodaļa, Komercdarbinieks.

Prof. bakalaura grāds "Sporta zinātne - aerobikas vecākais treneris un sporta skolotājs" (LSPA).

Darba pieredze no 2013.gada.

Izglītība

"C" kategorijas trenera sertifikāts (LSPA Treneru Tālākizglītības centrs);

Maģistra grāds "Izglītības zinātne" (LU).

Darba pieredze no 1994.gada.

Izglītība

Maģistra grāds "Uzņēmējdarbības vadība" (Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola);

Prof. bakalaura grāds "Sporta pedagoģija - sporta skolotājs un aerobikas treneris" (LSPA):

LSFP B kategorijas sertifikāts, kvalifikācija Aerobikas treneris;

Darba pieredze no 1991. gada.

Izglītība

Prof. bakalaura grāds "Dabas zinātnes un Informācijas tehnoloģijas - Bioloģijas un Ķīmijas skolotāja" (LU);

1.līmeņa prof. kvalifikācija "Izglītības un sporta darba speciālists - aerobikas vecākais treneris" (LSPA).

Darba pieredze no 2015. gada.

Izglītība

1.līmeņa prof. kvalifikācija "Veselības sporta speciālists" (RSU)

Darba pieredze no 2013. gada.