Izglītība:

Prof. bakalaura grāds "Sporta zinātne - fitnesa vecākais treneris un vadītājs sporta jomā" (LSPA)

Darba pieredze no 2016.gada.

Izglītība

Rīgas Valsts tehnikums, Komerczinību nodaļa, Komercdarbinieks.

Prof. bakalaura grāds "Sporta zinātne - aerobikas vecākais treneris un sporta skolotājs" (LSPA).

Darba pieredze no 2013.gada.

Izglītība

"C" kategorijas trenera sertifikāts (LSPA Treneru Tālākizglītības centrs);

Maģistra grāds "Izglītības zinātne" (LU).

Darba pieredze no 1994.gada.

Izglītība

Maģistra grāds "Uzņēmējdarbības vadība" (Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola);

Prof. bakalaura grāds "Sporta pedagoģija - sporta skolotājs un aerobikas treneris" (LSPA):

LSFP B kategorijas sertifikāts, kvalifikācija Aerobikas treneris;

Darba pieredze no 1991. gada.

Izglītība

Prof. bakalaura grāds "Dabas zinātnes un Informācijas tehnoloģijas - Bioloģijas un Ķīmijas skolotāja" (LU);

1.līmeņa prof. kvalifikācija "Izglītības un sporta darba speciālists - aerobikas vecākais treneris" (LSPA).

Darba pieredze no 2015. gada.

Izglītība

Maģistra grāds "Inovācijas un uzņēmējdarbība" (RTU&Bskerud University (Norway))

"C" kategorijas sertifikāts "Sporta speciālists (sporta treneris)", Latvijas Sporta Federāciju padome - Sporta izglītības aģentūra;

Darba pieredze no 2017. gada

Izglītība 

"C" kategorijas sertifikāts "Sporta speciālists (sporta treneris)" - Sporta izglītības aģentūra

Bakalaura grāds "Komunikācijas zinātne" - Žurnālistikas apakšprogramma (Latvijas Universitāte SZF)

Darba pieredze no 2015. gada

Izglītība

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība "Veselības sporta speciālists" (Rīgas Stradiņa universitāte)

Profesionālās augstākās izglītības maģistra grāds "Reliģijas un ētikas skolotājs" (Latvijas Universitāte)

Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un Angļu valodas skolotājs, Vācu valodas skolotājs

Darba pieredze no 2011. gada

Izglītība:

Mag. paed. Sporta skolotājs - Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadība akadēmija

Jogas speciālists - profesionālās kvalifikācijas apliecība

Therapeutic Mindful Hatha yoga teacher traning 200h YA sertifikāts  

Doktorantūras studijas Sporta zinātnē - Latvijas Sporta pedagoģijas akdēmija

Darba pieredze no 2001. gada