Pieteikšanās dalībai Erasmus+ studiju mobilitātei un kandidātu sarakstu apstiprināšana notiek fakultātēs katru akadēmisko gadu. Pieteikšanās procedūru organizē fakultāšu starptautiskās sadarbības koordinatori.

Apstiprināts fakultātes Erasmus+ studiju mobilitātes dalībnieku saraksts tiek nosūtīts LU Studentu servisu departamenta Mobilitātes nodaļai, kura palīdz kārtot nepieciešamās formalitātes.

Katram Erasmus+ studijām nominētajam kandidātam jāiesniedz fakultātes koordinatoram aizpildīta un parakstīta LU pieteikuma forma Erasmus+ studijām, kuru fakultātes koordinators paraksta un nogādā uz LU Studentu servisa Mobilitātes nodaļu.