Novitāte un oriģinalitāte raksturo lielāko daļu LU veikto praktisko pētījumu rezultātu. Pirms to izmantošanas ir nepieciešams aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības uz tiem. Tiesības tiek aizsargātas tās reģistrējot kā patentu, preču zīmi, dizainparaugu, augu šķirni vai zinātību. Ikviena fiziska vai juridiska persona var iegādāties licenci - tiesības intelektuālā īpašuma objektu izmantot savās interesēs, kompensējot LU veiktos ieguldījumus objekta radīšanā.

Aicinām Jūs:


Arhivēta informācija par iepriekšējo gadu izsolēm ir pieejama šeit.