LU pētniekiem ir starptautiska līmeņa kompetence, prasmes un pieredze veikt zinātniskus, rūpnieciskus, analītiskus un citus pētījumus dabaszinātnēs, medicīnas un veselības zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārās un mākslas zinātnēs atbilstoši konkrētām sadarbības partneru vajadzībām. Universitātes plašais kompetenču spektrs, infrastruktūra un tehnoloģiskais aprīkojums nodrošina atbalstošu vidi pētnieciskai izcilībai, radošumam, starpdisciplināriem risinājumiem, radīto zināšanu un tehnoloģiju pārnesei sadarbības partneriem.

Izvēlieties Jūs interesējošo pētījuma jomu un sazinieties tieši ar pētnieku, kuram ir Jums vajadzīgā kompetence.

 

Kontakti saziņai un papildus informācijai:

Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs
zpc@lu.lv