LU kā Latvijas vadošā zinātnes universitāte veic pētījumus ar kopējo mērķi – radīt jaunas zināšanas, kuras sadarbībā ar ārējiem partneriem var sniegt nozīmīgu ieguldījumu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā. Mūsu izvēlēto ceļu mērķa sasniegšanai raksturo augsta pētniecības kvalitāte un aktīva koprade, izstrādājot visdažādākajās jomās radīto zināšanu (tehnoloģiju, procesu, metožu, zinātības utml.) aktuālus praktiskus pielietojumus kopā ar to tiešajiem lietotājiem un/vai saņēmējiem.

LU ir atvērta dialogam un vērsta uz aktīvu sadarbību ar ikvienu ārējo partneri Latvijā un ārvalstīs, ar uzņēmumiem, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, izglītības, zinātnes, sociālajām un nevalstiskajām organizācijām, tādējādi attīstot un paplašinot izpēti un sekmējot jaunu zināšanu radīšanu un to pārnesi ekonomiskajai un sociālajai attīstībai.

Šeit Jūs varat:

Kontakti saziņai un papildus informācijai:

Zināšanu un tehnoloģiju pārneses centrs
zpc@lu.lv