Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Teoloģija un reliģiju zinātne
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.01.2014

Bibliskā teoloģija

Asoc. prof. Dace Balode
Bībele, Jaunās Derības vēsturiskā veidošanās, Bībeles interpretācija, Pāvila teoloģija, Pētera evaņģēlijs, sievietes kristīgajā tradīcijā, dievkalpojuma pirmsākumi.
Kontaktinformācija: dace.balode@lu.lv

Asoc. prof. Ralfs Kokins
Jaunās Derības vēsturiskā veidošanās, Jaunās Derības teoloģija, pirmkristīgā literatūra, mūsdienu luterisma prakse.
Kontaktinformācija: ralfs.kokins@lu.lv

Pētn. Jānis Rudzītis-Neimanis
Vecās Derības vēsturiskā veidošanās, Vecās Derības teoloģija, jūdaisms, Bībeles interpretācija, Seno Tuvo Austrumu reliģija.
Kontaktinformācija: rudzij@gmail.com

Baznīca un reliģiju vēsture

Doc. Andris Priede
Vispārējā baznīcas vēsture, kristietības vēsture. Konfesiju ģenēze, Seno Austrumu kristietība jeb Prekalcedoniešu baznīcas(kopti, sīrieši, armēņi). Patroloģija hagiogrāfija, sakrālās mākslas vēsture, homilētika.
Kontaktinformācija: priedea@inbox.lv

Doc. Elizabete Taivāne
Komparatīvā reliģiju zinātne, Austrumu modernās reliģijas (Indijas, Tibetas u.tml.), pareizticība, misticisms.
Kontaktinformācija: elizabete.taivane@lu.lv

Prof. Valdis Tēraudkalns
Rreliģiju zinātne - reliģija un politika, valsts un baznīcas attiecības, sekulārās ideoloģijas kā reliģijas, ekumēnisms, jaunās reliģiskās kustības, kuras cēlušās no kristietības. Baznīcas vēsture (19., 20. gs.).
Kontaktinformācija: valdis.teraudkalns@lu.lv

Doktorants Reinis Norkārkls
Latvijas baznīcas vēsture: katolicisms Latvijā, hagiogrāfija.
Kontaktinformācija: reinisn@hotmail.com

Pētn. Olga Petrova
Korāns, islāma vēsture un teoloģija, džihāds, islāms mūsdienās.
Kontaktinformācija: olga.petrova@lu.lv

Doktorants Guntars Rēboks
Ezotērika, agrīnā kristietība, apokrifi, gnosticisms, okultisms, maģija. Ķīnas reliģijas (daoisms, konfūcisms, čaņbudisms), Rastafari kustība.
Kontaktinformācija: guntarsreboks@gmail.com

Sistemātiskā un praktiskā teoloģija

Doc. Juris Cālītis
Vispārīgi jautājumi par teoloģiju un reliģiju, sistemātiskā teoloģija, baznīcas vēsture, reliģijas pedagoģija, sociālais darbs Latvijā, luterāņu baznīca Latvijā un ārpus tās, trimdas latvieši, latviešu teoloģija trimdā.
Kontaktinformācija: juris.calitis@lu.lv

Prof. Laima Geikina
Reliģijas pedagoģija, audzināšana, reliģiskā izglītība, izglītības saturs un metodika, praktiskā teoloģija, diakonija, draudzes vadība, kapelāni, garīgā aprūpe, baznīcas izglītība. Slimnīcu, ieslodzījuma vietu un bruņoto spēku garīgā aprūpe.
Kontaktinformācija: laima.geikina@lu.lv

Pētn. Ilze Jansone
Feminisma teoloģija, dzimtes un reliģijas jautājumi, reliģijas psiholoģija, „Dieva nāves” teoloģija.
Kontaktinformācija: ilze.jansone@lu.lv

Prof. Normunds Titāns
Reliģijas filozofija, mūsdienu filozofija, kristīgā ētika, ateisms.
Kontaktinformācija: normunds.titans@lu.lv