Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pedagoģija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.03.2014

Ērika Lanka
Skolotāja ētika un tās izmaiņas postmodernajā sabiedrībā, audzināšanas jautājumi, skolas sadarbības ar ģimenēm aktuālie aspekti.
Kontaktinformācija: erika.lanka@lu.lv

Linda Daniela
Pedagoģija; skolas pedagoģiskais process; uzvedības problēmas skolā un sociālā pedagoģija.
Kontaktinformācija: linda.daniela@lu.lv; 26408896

Prof. Andris Kangro
Izglītības sistēmu kvalitātes starptautiska salīdzinoša novērtēšana (piemēram, OECD PISA u.c. starptautisku programmu ietvaros).
Kontaktinformācija: andris.kangro@lu.lv

Antra Ozola
Skolēnu sasniegumi Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS, sasniegumu atšķirības lasītprasmē un tekstizpratībā starp dzimumiem.
Kontaktinformācija: antra.ozola@lu.lv, 67034031

Prof. Lūcija Rutka
Psiholoģiski pedagoģiskās kompetences saturs, izvērtēšana un dokumentēšana. Savstarpējās attiecības skolā un ģimenē: sadarbība, konflikti un to risināšana, mācību sasniegumi.
Kontaktinformācija: T. 26525879, 67033866, e-pasts: lucija.rutka@lu.lv