Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ķīmija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.04.2015

Asoc.prof. Ida Jākobsone
Augu izcelsmes pārtikas produktu un to izejvielu ķīmiskā sastāva noteikšana un izvērtēšana. Augu izcelsmes pārtikas produktu sastāvs, tā noteikšanas metodes un iespējamais labums veselībai. Veselības aprūpes speciālistu (uzturzinātnē) sagatavošana Latvijas Starpaugstskolu (LLU, LU, RSU) akadēmiskā maģistru studiju programmā "Uzturzinātne".
Kontaktinformācija: 29458258; ida.jakobsone@lu.lv

Prof. Andris Actiņš
Jautājumi, kas saistīti ar fizikālo ķīmiju, rentgenmetodēm, zāļu vielu analīzi un  tiesu ķīmiju un citiem ķīmijas aspektiem.
Kontaktinformācija: Andris.Actins@lu.lv

Prof. Arturs Vīksna
Dažādi ķīmijas jautājumi, kas saistīti ar vides, pārtikas, nano un funkcionālo materiālu neorganisko mikropiesārņojumu analīzēm. Ilggadēja pieredze ir gaisa aerosolu piesārņojuma pētniecībā gan iekštelpās, gan apkārtējā vidē ar iespējām novērtēt cieto daļiņu (PM10, PM2.5 un PM1.0) saturu gaisā.
Kontaktinformācija: Arturs.Viksna@lu.lv

Prof. Andris Zicmanis
Var sniegt informāciju par organisko vielu iegūšanu, to nozīmīgākajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, tai skaitā kaitīgumu cilvēku veselībai un / vai videi. Organisko vielu pārvērtības un galvenās lietošanas jomas.
Kontaktinformācija: Andris.Zicmanis@lu.lv

Asoc. prof. Jānis Švirksts
Jautājumi, kas saistīti ar neorganiskiem savienojumiem, kristālķīmiju  un koordinācijas ķīmiju.
Kontaktinformācija: Janis.Svirksts@lu.lv

Asoc. prof. Anda Prikšāne
Informācija par Ķīmijas fakultātes studiju programmām.
Kontaktinformācija: Anda.Priksane@lu.lv