Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Fizika
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.02.2014

Asoc. prof. Andris Jakovičs
Ēku energoefektivitāte, gandrīz nulles enerģijas ēkas; būvju siltumfizika, termiskā komforta apstākļi un būvkonstrukciju ilgtspēja; magnetohidrodinamika un tās lietojumi materiālu tehnoloģijās; elektromagnetisko, siltuma un hidrodinamisko procesu matemātiskā (skaitliskā) modelēšana.
Kontaktinformācija: Andris.Jakovics@lu.lv; 29155711

Asoc.prof. Vjačeslavs Kaščejevs
Teorētiskā kvantu fizika un nanoelektronika - kvantu sūkņi, vienelektronu tranzistori un nanoelektronikas shēmas kvantu infromācijas apstrādei. Fizikas fundamentālie jautājumi (elementārdaļiņu fizika, kosmoloģija, relativitātes fizika), kvantu fizka, teorētiskā un matemātiskā fizika, nanoelektronika, cietvielu un kondensētās vides fizika, fotonika, spintronika, astrofizika, metroloģija.
Kontaktinformācija: slava@latnet.lv

Andris Anspoks
Fizika, īpaši Cietvielu fizika - klasiskie un modernie materiāli, ieskaitot nanoobjektus un plānās kārtiņas. Zinātnes (un ne-zinātnes (piemēram, industrijas)) projekti.
Kontaktinformācija: andris_anspoks@hotmail.com

Prof. Jānis Spīgulis
Optika, fotonika, t.sk., biofotonika.
Kontaktinformācija: janispi@latnet.lv

Linards Kalvāns
Atomu un molekulu fizika; optikas, mikropasaules (atomu/molekulu) fizikas, lāzeru fizikas un spektroskopijas jautājumi.
Kontaktinformācija: linards.kalvans@lu.lv

Anatolijs Šarakovskis
Cietvielu fizika, luminiscence, optika, spektroskopija un citi ar fiziku saistīti jautājumi.
Kontaktinformācija: Anatolijs.Sarakovskis@cfi.lu.lv