Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ekonomika, vadības zinības, demogrāfija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.04.2016

Ekonomika. Vadības zinības

Prof.Baiba Šavriņa
Nacionālie un starptautiskie ekonomikas jautājumi, izņemot finanses.
Kontaktinformācija: baiba.savrina@lu.lv; 67034716

Prof. Inta Brūna
Iekšējā audita pielietošanas iespējas; grāmatvedības sistēmas pilnveidošana.
Kontaktinformācija: 67034701; inta.bruna@lu.lv

Prof. Juris Krūmiņš
Migrācija un integrācija; novecošana un mūža ilgums, prognozes un veselība.
Kontaktinformācija: juris.krumins@lu.lv 

Asoc. prof. Jānis Priede
Patērētāju un uzņēmēju uzvedība un motivācijā tirgū; Dažādu tirgus tipu un nozaru analīze; Konkurētspējas pētījumi nacionālā un starptautiskā līmenī.
Kontaktinformācija: janis.priede@lu.lv; +371 67034799; +371 29792305

Laila Stabulniece
Mārketinga problēmas uzņēmējdarbībā un patērētāju uzvedības pētījumi.
Kontaktinformācija: laila.stabulniece@lu.lv

Asoc.prof. Džineta Dimante
Zaļā ekonomika; ekonomikas ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība.
Kontaktinformācija: 67034758; 26400127 dzineta.dimante@lu.lv

Asoc.prof. Anda Batraga
Mārketinga komunikācijas; zīmols un zīmolveidība; mārketinga pētījumi.
Kontaktinformācija: anda.batraga@lu.lv 67034612

Prof. Andris Deniņš
Biznesa vadība, uzņēmējdarbības vide, tautsaimniecības attīstība.
Kontaktinformācija: andris.denins@lu.lv 67034749

Asoc. prof. Gundars Bērziņš
Zināšanu vadīšana organizācijās, stratēģiskā vadīšana.
Kontaktinformācija: gundars.berzins@lu.lv 67034749

Asoc.prof. Ruta Šneidere
Grāmatvežu profesionālā kvalifikācija un sertifikācija.
Kontaktinformācija: ruta.sneidere@lu.lv ; 67034770

Prof. p.i. Žaneta Ilmete
Standarti projektu vadīšanā, projektu vadīšanas profesijas standarts, projektu plānošana un uzraudzība, galvenās problēmas projektu vadīšanā Latvijā, projektu vadītāju sertifikācija pasaulē, projektu izvērtēsānas finansiālās metodes.
Kontaktinformācija: zaneta@lanet.lv 22001222, 67315321

Prof. Margarita Dunska
Ekonomikas attīstība makrolīmenī, starptautiskā ekonomika un finanses, Latvijas tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas, ekonomiskās politikas jautājumi, finanšu sistēma, banku darbība, monetārā politika, fiskālā politika.
Kontaktinformācija: dunska@lu.lv 

Asoc.prof. Ramona Rupeika-Apoga
Finanšu un kredīta jautājumi (naudas, banku un kredīta problēmas; investīcijas un starptautiskās finanses; nodokļu, valsts un pašvaldību budžeta problēmas; uzņēmējdarbības finanšu un kapitāla veidošanas problēmas).
Kontaktinformācija: ramona.rupeika-apoga@lu.lv; 67034625

Laila Kundziņa-Zvejniece
Filantropijas vēsture un tradīcijas. Ziedošana mūsdienās.
Kontaktinformācija: 29212426, laila.kundzina@fonds.lv  

Asoc. prof. Vadims Danovičs
Nacionālie un starptautiskie ekonomikas jautājumi, Eirozonas ekonomika, mārketinga un loģistikas problēmas uzņēmējdarbībā,  tautsaimniecības attīstība, Latvijas tautsaimniecības attīstības problēmas.
Kontaktinformācija: vadims.danovics@lu.lv

Asoc. prof. Svetlana Saksonova
Banku un uzņēmumu finanšu vadības problēmas, ārvalstu tiešo investīciju ietekmes novērtējums,  biznesa vērtības noteikšana, inovācijas ekonomikā.
Kontaktinformācija: 29653287; svetlana.saksonova@lu.lv

Aija van der Steina
Tūrisma vietas un uzņēmumu mārketings (stratēģiskais, taktiskais un operatīvais līmenis); mārketinga efektivitāte tūrisma un viesmīlības nozarē; patērētāju uzvedības un apmierinātības pētījumi tūrismā; vietējo iedzīvotāju attieksmes pētījumi tūrisma vietā.
Kontaktinformācija: 29498852; aija.vdsteina@lu.lv

Demogrāfija

Prof. Mihails Hazans
Darba tirgus, emigrācija un imigrācija, demogrāfija, augstākā izglītība, vidējā izglītība, veselības ekonomika.
Kontaktinformācija: mihails.hazans@lu.lv  

Prof. Pēteris Zvidriņš
LU prof. demogrāfijā, LZA un Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas akadēmiķis. Vada pētnieciskos projektus par demogrāfisko attīstību Latvijā, demogrāfisko politiku, etnisko problemātiku; izstrādājis demogrāfijas kursus studentiem. Kopš 2011. gada LR Demogrāfijas lietu padomes loceklis.
Kontaktinformācija: peteris.zvidrins@lu.lv