Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Atvērtā zinātne – brīva piekļuve pētījumiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.05.2015

Atvērtā zinātne (Open Science) ir kustība, kuras mērķis ir padarīt brīvi pieejamus zinātniskos pētījumus, datus un to izplatīšanas iespējas visiem zinātniskās sabiedrības līmeņiem – gan profesionāļiem, gan amatieriem. Tas tiek paveikts, praktizējot dažādas aktivitātes: 

  • zinātniskā publicēšanās atvērtā piekļuvē, 
  • zinātnieku iedrošināšana zinātniskus pierakstus publiskot atvērtā piekļuvē,
  • atvērtās piekļuves ideju popularizēšana, 

kopumā veicinot vieglāku un ērtāku zinātniskā darba un zināšanu publiskošanu ar nolūku atļaut atkārtotu izmatošanu, pārdali un reproducēšanu.

Brīvi pieejams LU e-kurss Open Science

E-kurss izstrādāts ar mērķi veidot izpratni par jēdzienu "atvērtā zinātne" (Open Science), kā arī veicināt tā atpazīstamību Latvijas zinātnes sabiedrībā. Atvērtās zinātnes principi iegūst arvien lielāku lomu zinātnes attīstības veicināšanai pasaulē. Kursā apkopoti materiāli par tematiem: atvērtā zinātne un tās nozīme pētniecībā, atvērtā piekļuve (Open Access), atvērtie pētnieciskie dati (Open Data), atvērtās zinātnes attīstību ietekmējošās politiskās nostādnes, atvērtās piekļuves informācijas pārvaldības līdzekļi, repozitoriji. Materiāli pieejami dažādos formātos: prezentācijas, video, tīmekļa vietnes, raksti, pārskati un vadlīnijas.