Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Senāts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.06.2018

Priekšsēdētājs: Māris Kļaviņš
Tālrunis: 67334096
E-pasts: Maris.Klavins@lu.lv
Pieņemšanas laiks : pirmdienās no 12.30 – 14.00 (ar iepriekšēju pieteikšanos pie sekretāres)

Priekšsēdētāja vietniece: Baiba Broka
Priekšsēdētāja vietniece: Santa Zarāne

Senāta sekretāre: Ilze Upacere
E-pasts: Ilze.Upacere@lu.lv
Tālrunis: 67034332

Latvijas Universitātes senatori 

(Sastāvs apstiprināts ar Satversmes sapulces 21.04.2016.. lēmumu Nr. 3)

Akadēmiskā personāla grupa

1.  Mārcis Auziņš, profesors, Fizikas un matemātikas fakultāte;

2.  Dace Balode, asociētā profesore, Teoloģijas fakultāte;

3.  Kristīne Bērziņa, lektore, Ekonomikas un vadības fakultāte;

4.  Gundars Bērziņš, asociētais profesors, Ekonomikas un vadības fakultāte;

5.  Juris Borzovs, profesors, Datorikas fakultāte;

6.  Leonīds Buligins, asociētais profesors, Fizikas un matemātikas fakultāte;

7.  Edvīns Danovskis, lektors, Juridiskā fakultāte;

8.  Donāts Erts, vadošais pētnieks, Ķīmiskās fizikas institūts;

9.  Tālivaldis Freivalds, vadošais pētnieks, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts;

10. Līga Jankevica, vadošā pētniece, Bioloģijas institūts;

11. Rita Kiseļova, docente, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;

12. Valda Kļava, asociētā profesore, Vēstures un filozofijas fakultāte;

13. Māris Kļaviņš, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;

14. Uldis Kondratovičs, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte;

15. Zaiga Krišjāne, profesore, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;

16. Gunta Krūmiņa, profesore, Fizikas un matemātikas fakultāte;

17. Sandris Lācis, asociētais profesors, Fizikas un matemātikas fakultāte;

18. Jāzeps Logins, docents, Ķīmijas fakultāte;

19. Silvija Meiere, docente, Juridiskā fakultāte;

20. Ruta Muceniece, profesore, Medicīnas fakultāte;

21. Indriķis Muižnieks, profesors, Bioloģijas fakultāte;

22. Laila Niedrīte, profesore, Datorikas fakultāte;

23. Oļģerts Nikodemus, profesors, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;

24. Daina Pakalna, docente, Sociālo zinātņu fakultāte;

25. Valdis Pīrāgs, profesors, Medicīnas fakultāte;

26. Anda Prikšāne, asociētā profesore, Ķīmijas fakultāte;

27. Māris Purgailis, profesors, Ekonomikas un vadības fakultāte;

28. Aivita Putniņa, docente, Humanitāro zinātņu fakultāte;

29. Malgožata Raščevska, profesore, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte;

30. Anita Rodiņa, asociētā profesore, Juridiskā fakultāte;

31. Nils Rostoks, asociētais profesors, Bioloģijas fakultāte;

32. Juris Rozenvalds, profesors, Sociālo zinātņu fakultāte;

33. Ingrīda Rumba-Rozenfelde, profesore, Medicīnas fakultāte;

34. Ilze Rūmniece, profesore, Humanitāro zinātņu fakultāte;

35. Artis Svece, lektors, Vēstures un filozofijas fakultāte;

36. Andris Šnē, docents, Vēstures un filozofijas fakultāte;

37. Jānis Švirksts, asociētais profesors, Ķīmijas fakultāte;

38. Viesturs Vēzis, docents, Datorikas fakultāte;

Vispārējā personāla grupa

1. Baiba Broka, rektora biroja vadītāja;

2. Anita Brakša, izpilddirektore Juridiskajā fakultātē. 

Studējošie:

1. Renards Ozoliņš;

2. Artūrs Lībietis - Lībaitis;

3. Signe Skutele;

4. Santa Zarāne;

5. Emīls Volgasts;

6. Germans Kņazjuks

7. Gunvaldis Leitens;

8. Toms Akmenis;

9. Brenda Beķere.

Pastāvīgās komisijas:

Stratēģijas komisija:

Valdis Pīrāgs -  priekšsēdētājs

Ingrīda Rumba-Rozenfelde -  priekšsēdētāja vietniece

Mārcis Auziņš

Gundars Bērziņš

Juris Borzovs

Leonīds Buligins

Donāts Erts

Tālivaldis Freivalds

Līga Jankevica

Valda Kļava

Jāzeps Logins

Indriķis Muižnieks

Anda Prikšāne

Aivita Putniņa

Malgožata Raščevska

Nils Rostoks

Juris Rozenvalds

Ilze Rūmniece

Artis Svece

Viesturs Vēzis

Ilze Kāposta -  sekretāre

Artūrs Lībietis - Lībaitis

Emīls Volgasts

Renards Ozoliņš

Toms Akmenis

Sandris Lācis

Akadēmiskā komisija:

Uldis Kondratovičs -  priekšsēdētājs

Jāzeps Logins -  priekšsēdētāja vietnieks

Dace Balode

Kristīne Bērziņa

Rita Kiseļova

Zaiga Krišjāne

Gunta Krūmiņa

Ruta Muceniece

Laila Niedrīte

Daina Pakalna

Anda Prikšāne

Aivita Putniņa

Anita Rodiņa

Signe Skutele

Viesturs Vēzis

Sanita Reide-Zēģele -  sekretāre

Gunvaldis Leitens

Germans Kņazjuks

Renards Ozoliņš

Satversmes komisija:

Edvīns Danovskis -  priekšsēdētājs

Signe Skutele -  priekšsēdētāja vietniece        

Baiba Broka

Māris Kļaviņš

Silvija Meiere

Indriķis Muižnieks

Laila Niedrīte

Santa Zarāne

Ilze Upacere -  sekretāre

Anita Brakša

Gunvaldis Leitens

Germans Kņazjuks

Brenda Beķere

Finanšu un budžeta komisija:

Oļģerts Nikodemus -  priekšsēdētājs 

Gunta Krūmiņa -  priekšsēdētāja vietniece

Ieva Didrihsone - sekretāre

Dace Balode

Gundars Bērziņš

Juris Borzovs

Baiba Broka

Leonīds Buligins

Tālivaldis Freivalds

Anita Brakša

Līga Jankevica

Rita Kiseļova

Sandris Lācis

Māris Purgailis

Nils Rostoks

Juris Rozenvalds

Ingrīda Rumba-Rozenfelde

Ilze Rūmniece

Andris Šnē

Jānis Švirksts

Santa Zarāne

Sofija Kristele -  sekretāre

Artūrs Lībietis - Lībaitis

Emīls Volgasts

Toms Akmenis

Brenda Beķere

Senāta nolikums 

Senāta sēžu grafiks