Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Centralizētie eksāmeni
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.03.2018

Reflektantiem, kam nav centralizētā eksāmena vērtējuma vai kas vēlas to uzlabot, Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centru (VISC) piedāvā iespēju kārtot centralizētos vidusskolas eksāmenus vienlaikus ar skolām.

Latvijas Universitātē centralizētos eksāmenus iespējams kārtot tikai tiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību.

Pieteikumus centralizētājiem eksāmeniem pieņem no 2017. gada 4. decembra. 

Par svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā:

-     reflektantiem, kas jau ieguvuši vidējo izglītību un vēlas aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā vispirms ir jāpiesakās Latvijas Universitātes Pirmsstudiju mācību centrā svešvalodas centralizētā eksāmena kārtošanai un pēc tam ir jāiesniedz Valsts izglītības satura centrā iesniegums ar lūgumu aizstāt svešvalodas eksāmenu ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu

-     ja VISC atsaka svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā, tad reflektants kārto svešvalodas centralizēto eksāmenu;

-     vairāk informācijas par  svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšana ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā LU mājas lapā  un VISC mājas lapā.

Lai pieteiktos centralizētajiem eksāmeniem, nepieciešams:

 ·   samaksāt par eksāmenu (-iem)

  Jebkurā bankā, internetbankā, pasta nodaļā, norādot šādus rekvizītus:

Latvijas Universitāte
PVN: Reģ.Nr.LV 90000076669
IBAN: LV51NDEA0000082414423

Saņēmēja banka: Luminor Bank AS

kods: NDEALV2X

Maksājuma mērķis: LU Pirmsstudiju mācību centrs

Eksāmens

 Maksa par eksāmenu

  EUR

 matemātika, latviešu valoda, bioloģija, fizika, ķīmija vēsture, ģeogrāfija, ekonomika, mācībval.(krievu val.)

15.00

 svešvaloda (angļu, vācu, franču, krievu valoda)

 17.00

·   ar kvīti ierasties PMC (Pirmsstudiju mācību centra) kancelejā (Rīgā, Aspazijas bulvārī  5, 242. telpā (1300 – 1800));

·   uzrādīt pasi vai identifikācijas karti;

·   uzrādīt dokumentu par vidējo izglītību;

·   aizpildīt pieteikuma veidlapu;

·   izlasīt centralizēto eksāmenu norises instrukciju.

VALSTS  PĀRBAUDĪJUMU  NORISES  LAIKI  un  PIETEIKŠANĀS GRAFIKS  2017./ 2018. mācību gadā 

Centralizētie eksāmeni

Centralizētais eksāmens

Eksāmena norises datums

2018. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš  2018. gadā

Angļu valoda

13.,14.,15. marts

30. janvāris

Vācu valoda

14. marts

30. janvāris

Krievu valoda

15., 16. marts

30. janvāris

Franču valoda

16. marts

30. janvāris

Latviešu valoda

22. maijs

10. aprīlis

Matemātika

25. maijs

13. aprīlis

Latvijas un pasaules vēsture

28. maijs

16. aprīlis

Bioloģija

30. maijs

16. aprīlis

Fizika

4. jūnijs

16. aprīlis

Ķīmija

6. jūnijs

16. aprīlis

Eksāmeni

Eksāmens

Eksāmena norises datums 2018. gadā*

Eksāmena iesnieguma pieņemšanas beigu termiņš  2018. gadā

Ģeogrāfija

1. jūnijs

16. aprīlis

Ekonomika

8. jūnijs

16. aprīlis

Mācībvaloda (krievu valoda)

11. jūnijs

16. aprīlis

*) MK noteikumi Nr. 232 no 03.05.2017. „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā”.

 

MĒS STRĀDĀJAM:             

katru darbdienu 1300 – 1800

tālrunis 67034892 mob. tālrunis 20279199

adrese Rīga, Aspazijas bulvāris  5, 2. stāvs, 242. telpa

(Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte)

e-pasts sagkursi@lu.lv

internetā  www.lu.lv.