Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju centri
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.09.2017

Fakultāšu studiju centri

Bioloģijas fakultāte

 • Bioētikas un biodrošības centrs
 • Eksperimentālās un kosmētiskās dermatoloģijas centrs

Datorikas fakultāte

Ekonomikas un vadības fakultāte 

Fizikas un matemātikas fakultāte 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 

 • Ģeogrāfijas didaktikas centrs
 • Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs
 • Vides un ilgtspējīgas attīstības izglītības pētījumu centrs

Humanitāro zinātņu fakultāte 

Juridiskā fakultāte 

Ķīmijas fakultāte 

 • Ķīmijas didaktikas centrs

Medicīnas fakultāte 

 • Eksperimentālās ķirurģijas centrs
 • Sociālās pediatrijas centrs
 • Veselības vadības un informātikas centrs

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 

Sociālo zinātņu fakultāte 

 • Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centrs
 • Eiropas un politikas zinātnes informācijas centrs
 • Kognitīvo zinātņu un semantikas centrs
 • Komunikācijas studiju metodikas un informācijas centrs
 • Multimēdiju centrs
 • Praktiskās ētikas centrs
 • Sociālās atmiņas pētniecības centrs

Vēstures un filozofijas fakultāte

 • Vācu valodas, vēstures un kultūras centrs