Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Cilvēka patoloģijas muzejs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.06.2013

Apmeklētājiem: ekskursijas Cilvēka Patoloģijas muzejā jāpiesaka pa tālruņiem 67455893 vai 29669458. Ekskursijas notiek darba dienās darba laikā.

Adrese: O. Vācieša iela 4 (Arkādijas parks, pretī Māras dīķim). Muzejs atrodas Latvijas Universitātes Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta ēkā, 4. stāvā, 415. telpā.

Patoloģijas muzejā katrai cilvēka organisma sistēmai ir veltīta sava ekspozīcija. Šāds izkārtojums ļauj viegli orientēties muzejā un ātri atrast interesējošo patoloģisko materiālu. Apskatei pieejami arī cilvēka embriju un augļu makropreparāti dažādās attīstības stadijās un ar atšķirīgām patoloģijām.      Muzejā var apskatīt iespaidīgu cilvēka organismā atrasto akmeņu kolekciju, kuri ir izņemti no žults vadiem, žults pūšļa, nierēm, urīnvadiem, urīnpūšļa, zarnām un asinsvadiem. Muzejā atrodas vēsturiski interesanta, lieliski saglabājusies 1897. g. mikropreparātu kolekcija, ar vēl labi redzamiem oriģināliem diagnožu uzrakstiem krievu un latīņu valodās. Muzejā ir pieejami apskatīšanai arī seni medicīnas žurnāli un grāmatas par dažādām cilvēka patoloģijām latviešu, vācu, angļu un krievu valodā.

Patoloģija ir klīniskās medicīnas fundaments. Grieķu vārds „patos” nozīmē ciešanas, slimība. Patologi ir patiesības meklētāji, slimības uzvarēta organisma pētnieki. Patoloģija atklāj un izskaidro, kāpēc organisms nav ticis galā ar slimību. Patoloģija pēta visus jautājumus, kas saistīti ar pārmaiņām slima cilvēka organismā, izmantojot savā nozarē galvenās pētīšanas metodes - autopsiju, biopsiju un operācijas materiāla pētīšanu makroskopiskā līmenī, kad ārējās patoloģiskās izmaiņas ir tieši acīm saskatāmas, kā arī mikroskopiskā līmenī, kad izmaiņas ir identificējamas tikai ar gaismas vai elektronmikroskopa palīdzību.

Par muzeju:

  • Cilvēka patoloģijas muzejs ir jaunākais no visiem LU muzejiem. Tas tika atjaunots 2001. gadā pēc 47 gadu pārtraukuma, kad 1997. gadā Latvijas Universitātē tika atsākta Medicīnas fakultātes darbība. Pamatus Patoloģijas muzejam 1921. gadā licis profesors Romans Adelheims (1881 - 1938). 1919. g., dibinoties Latvijas Universitātei, pieredzējušajam patologam tika uzticēts organizēt studentu apmācību patoloģiskajā anatomijā. Viņš izveidoja Patoloģiskās anatomijas Institūtu (katedru), iekārtoja studentu auditorijas, patohistoloģisko laboratoriju, katedras bibliotēku un arī Patoloģiskās anatomijas muzeju.
  • Cilvēka Patoloģijas muzejs nodrošina Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes studentus un dažādu specialitāšu ārstus rezidentus ar uzskates materiāliem, kas padziļināti ļauj apgūt slimības patoģenēzi, patomorfoloģiju un vizualizēt izraisītās pārmaiņas organismā. Patoloģijas muzejā lielā skaitā ir savākti makropreparāti, mikropreparāti, mulāžas un plakāti, kas makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī ataino visdažādākās patoloģiskās pārmaiņas cilvēka organismā. Medicīnas fakultātes 3. un 4. kursa studenti, kas apgūst patoloģijas kursu, kā arī ārsti rezidenti saskaņā ar nodarbību plānu, tiek nodrošināti ar muzeja uzskates materiālu, kas atbilst ik nedēļas apgūstamajai tēmai.
  • Cilvēka Patoloģijas muzejs ciešā sadarbībā ar Patoloģijas katedru veicina un nodrošina LU Medicīnas fakultātes visu kursu studentu zinātnisko darbu izstrādi, veic skolēnu profesionālo orientāciju medicīnā, kā arī izglīto visus, kam interesē medicīnas nozare.

Muzeja vadītāja: asoc. profesore Valentīna Gordjušina.

Kontakti: Tel.: 67455893; Mob.: 29669458; e-pasts gova@lu.lv.

3. kursa studenti pēta Cilvēka patoloģijas muzeja makropreparātus
LU Cilvēka patoloģijas muzejs
Žultsakmeņu kolekcija
4. kursa studenti LU Cilvēka patoloģijas muzejā
Cilvēka patoloģijas muzeja makropreparāti