Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Studentu padome un pašpārvaldes
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.01.2018

Adrese: Raiņa bulvāris 19 -144, Rīga LV-2135
Tālrunis: 67034317
Fakss: 67034316
E-pasts:
lusp@lusp.lv
Mājas lapa: www.lusp.lv
Twitter: www.twitter.com/studentiem
Facebook: www.facebook.com/studentiem

Studentu padomes valde:

Ieņemamais amats

Vārds, Uzvārds

Fakult.

E – pasts, Kontakttālr.

Priekšsēdētāja

Signe Skutele

JF

E: signe.skutele@lusp.lv 
T: 29729522

Valdes loceklis

Renards Ozoliņš

ĢZZF

E: renards.ozolins@lusp.lv   
T: 28729724

Valdes locekle Brenda Beķere FMF E: brenda.bekere@lusp.lv  
T: 25664632
Ārlietu virziena vadītāja Patrīcija Oļševska HZF E: patricija.olsevska@lusp.lv
T: 22021745
Sociālā virziena vadītājs Jurģis Kalniņš SZF E: jurgis.kalnins@lusp.lv
T: 26757704
Sabiedrisko attiecību virziena vadītāja Māra Ulme HZF E: mara.ulme@lusp.lv
T: 20024123
Kultūras un sporta virziena vadītāja Austra Laima Aprāne HZF E: austra.aprane@lusp.lv
T: 22456177
Koordinētājs atbalstītāju piesaistes jautājumos Kārlis Andrejs Lācis DF T: 27887824
Koordinētājs lietvedības jautājumos Katrīna Znotiņa JF T: 29473672


Studentu padomes biroja darbinieki LU kontaktu datubāzē

Studentu pašpārvalžu kontakti:

Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētāja: Aija Treimane (29161238; aija.treimane@gmail.com)

Datorikas fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētāja: Aiva Staņēviča (25271702; aiva.stanevica@datoriki.lv)

Ekonomikas un vadības fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētājs: Andris Lelis (26855889; andris.lelis@evf.lv)

Fizikas un matemātikas fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētāja: Laura Orliņa (29867850; laura.orlina@fizmati.lv)

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētājs: Jānis Galakrodznieks (28380704; janis.galakrodznieks@gmail.com)

Humanitāro zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētāja: Kristīne Pēča (22379070; kristine.peca@gmail.com)

Juridiskās fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētāja: Anna Patrīcija Mālere (26595161; annamalere@gmail.com)

Ķīmijas fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētāja: Laima Plēpe (25852754; laima.plepe19@gmail.com)

Medicīnas fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētājs:Rihards Vugulis (29379889; r.vugulis@gmail.com)

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētājs:  Ričards Bušs (29105072; buss.ricards@gmail.com)

Sociālo zinātņu fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētājs: Andrejs Lavrinovičs (28306259; lavrinovics.andrejs@gmail.com)

Teoloģijas fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētāja: Inga Bertuža (26286599; inga.tf.sp@gmail.com)

Vēstures un filozofijas fakultātes studentu pašpārvalde 

Priekšsēdētāja: Rūta Bruževica (ruta.bruzevica@gmail.com)