Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.11.2016
Statuss: Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība
Tālrunis:  
Fakss:
E-pasts: lumbi@lanet.lvegils.stalidzans@lu.lv
Internets:

http://www.lu.lv/instituti/mbi/

Direktors: Dr.sc.ing. Egils Stalidzans 
Tālrunis: +371 29575510 (mob.)
Fakss:
E-pasts: lumbi@lanet.lv; egils.stalidzans@lu.lv  
Direktora vietniece Dr.biol., LUMBI vad.pētn.Olga Mutere
Tālrunis 26846647 (mob.)
Fakss
E-pasts olga.muter@inbox.lv
Atrodas: Jelgavas iela 1
Pasta adrese: Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004
Sadarbības fakultātes: Bioloģijas fakultāte
Zinātnes nozares: Bioloģija, biotehnoloģija, mikrobioloģija
Galvenie pētījumu virzieni:

1. Rūpniecisko producētāju mikroorganismu metabolisms, fizioloģija un biotehnoloģija
2. Mikrobiālā degradācija un vides biotehnoloģija
3. Pārtikas biotehnoloģija

Akadēmiskā personāla skaits  32

.