Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Materiālu mehānikas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017
Statuss Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienība – zinātniskais institūts
LU Senāta 28.12.2015. lēmums Nr. 254
E-pasts polmech@pmi.lv  
Internets http://www.pmi.lv
Direktors Dr.sc.ing. Egils Plūme (LU Senāta 30.05.2011. lēmums Nr.114)
E-pasts egils@pmi.lv
Direktora vietnieks Dr.habil.sc.ing. Vairis Štrauss
E-pasts strauss@edi.lv
Direktora vietnieks Dr.chim. Andris Tolks
E-pasts tolks@pmi.lv
Zinātniskais sekretārs Dr.sc.ing. Māris Kilēvics
E-pasts kilevics@pmi.lv  
Atrodas Aizkraukles ielā 23
Pasta adrese Aizkraukles ielā 23, Rīga, LV-1006
Zinātnes nozares Mehānika, Materiālzinātne
Galvenie pētījumu virzieni 1. Materiālu deformēšanās un sabrukuma teorētiski un eksperimentāli pētījumi
2. Kompozītu konstrukciju mehānika, skaitliskās aplēses metodes un optimizācija
3. Materiālu ilglaicīgas pretestības prognozēšana un apkārtējās vides faktoru ietekme uz to ekspluatācijas īpašībām
4. Materiālu fizikāli mehānisko īpašību nesagraujošās pārbaudes metodes
Akadēmiskā personāla skaits (vadošie pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti) 36
t.sk.  
habilitētie doktori 6
doktori 26

.