Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Latviešu valodas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
10.07.2017

Statuss

LU pamatstruktūrvienība

(LU Senāta 26.10.2015. lēmums Nr.234 )

Telefons

(+371) 67227696

Fakss

(+371) 67227696

E-pasts

latv@lza.lv

Internets

http://www.lulavi.lv/    

Direktore

Dr. habil. philol. Irēna Ilga Jansone

(LU Senāta 30.05.2015. lēmums Nr.6)

Telefons

(+371) 67227696

Fakss

(+371) 67227696

E-pasts

ilgajan@lza.lv , irena_ilga.jansone@lu.lv

Direktores vietniece

Dr. philol. Sanda Rapa

Telefons

(+371) 67213606

E-pasts

sanda.rapa@inbox.lv . sanda.rapa@lu.lv

Institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja

Dr. philol. Anna Stafecka

Telefons

(+371) 67226345

E-pasts

anna.stafecka@inbox.lv

Institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece

Dr. philol. Renāte Siliņa-Piņķe

Telefons

(+371) 67213606

E-pasts

silaziiile@gmail.com

Atrašanās vieta

Latvijas Zinātņu akadēmijas 8. un 9. stāvā,

Akadēmijas laukumā 1, Rīgā

Adrese pasta sūtījumiem

Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, LV-1050

Sadarbības fakultātes

LU Humanitāro zinātņu fakultāte,

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Zinātnes nozare

Valodniecība

Galvenie pētījumu virzieni:

 

 
  • Dialektoloģija un valodas vēsture.
  • Onomastika.
  • Gramatika.
  • Leksikoloģija un leksikogrāfija.
  • Sociolingvistika.
  • Terminoloģija un valodas kultūra.
 

Akadēmiskā personāla skaits

(uz 07.07.2017.)

32