Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Ķīmiskās fizikas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.05.2016
Statuss:

Patstāvīgs institūts

LU Senāta 31.01.94 lēmums Nr. 68

Tālrunis:

371 67033936

371 67033937

371 67033908
Fakss:
E-pasts: Donats.Erts@lu.lv
Internets: http://www.kfi.lu.lv
Direktors: Dr. ķīm. Donāts Erts
Tālrunis: 371 67033936,
Fakss:
E-pasts: Donats.Erts@lu.lv
Zinātniskā sekretāre: Dr.ķīm. Gunta Ķizāne
Tālrunis:

371 67033937

371 67033908
Fakss:
E-pasts: Gunta.Kizane@lu.lv
Adrese: Jelgavas iela 1, telpa Nr.317
Pasta adrese: Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586
Sadarbības fakultātes:

Bioloģijas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,Ķīmijas fakultāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts,  Cietvielu fizikas institūts, Fizikas institūts, Fizikālās enerģētikas institūts, RTU Neorganiskās ķīmijas institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Zinātnes nozares: fizika, ķīmija, radiācijas ķīmija, materiālzinātne
Galvenie pētījumu virzieni: 1. Individuālu nanokomponenšu un to arhitektūru, nanostrukturētu materiālu īpašību un pielietojumu pētījumi.
2. Skenējošās mijiedarbības mikroskopija un pielietojumu pētījumi.
3. Molekulu, klāsteru, nanostruktūru un cietu vielu kvantu ķīmija mi.
4. Radiācijas procesu norise cietās vielās, materiālu radiācijas izturība, spēcīgu magnētisko lauku ietekme uz radiācijas stimulētiem procesiem cietās vielās, jaunu materiālu un tehnoloģiju izstrāde kodolsintēzes enerģētikai, materiālos uzkrātās kodolsintēzes degvielas īpašības. 
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v.pētn., doc., prof.) uz 01.02.2016.: 42
tajā skaitā
pamatdarbā: 27
blakusdarbā: 10
papildus darbā 5
doktori: 25

.