Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.01.2015
Statuss: Universitātes struktūrvienība
LU Senāta 31.01.94 lēmums Nr. 69
Tālrunis: 67034436, 67034435
Fakss: 67034436
E-pasts: ggi@lu.lv
Direktors: Gunārs Silabriedis
Tālrunis: 67034436, 29298150
Fakss: 67034436
E-pasts: gunars.silabriedis@lu.lv
Direktora vietnieks: Ansis Zariņš
Tālrunis: 67034435
Fakss: 67034436
E-pasts: ansis.zarins@lu.lv
Zinātniskais sekretārs Augusts Rubans
Tālrunis: 67034435
Fakss: 67034436
E-pasts: augusts@lu.lv
Atrodas Raiņa bulv.19, telpas Nr. 406, 407,408
Pasta adrese Raiņa bulv.19, Rīga, LV-1586
Sadarbības fakultātes: LU Fizikas institūts, LU Astronomijas institūts, Asociācija FOTONIKA-LV, RTU Būvniecības fak. Ģeomatikas katedra, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte,
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts,
VA “Elektronikas un datorzinātnes institūts”
Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Zinātnes nozares: fizika, ģeodēzija, ģeoinformātika, ģeodinamika, astronomija
Galvenie pētījumu virzieni: 1. Satelītu lāzertālmēru konstruēšana un lietošana ģeodinamikas pētījumiem
2. Globālās navigācijas satelītu sistēmas. Digitālā zenīta teleskopa konstruēšana gravitācijas lauka un tā anomāliju pētījumiem. Ģeodēziskie atbalsta tīkli. Ģeodinamika vides izmaiņu pētījumiem.
3. Ģeoinformātika
ĢIS datu bāzes. Pilsētvides telpiskā analīze. Digitālie zemes, apbūves un apauguma modeļi.
Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v.pētn., doc., prof.) uz 01.01.2015.: 19
tajā skaitā
pamatdarbā: 13
blakusdarbā: 6
habilitētie doktori: 0
doktori: 10

.