Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Astronomijas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.05.2016

Statuss

Augstskolas struktūrvienība

Latvijas Universitātes Astronomijas institūts

Reģistrēts Zinātnisko institūtu reģistrā 17.11.05. reģistrācijas Nr. 321006

Izveidots uz LU Astronomiskās observatorijas un LZA Radioastrofizikas observatorijas bāzes:

ar LR MK 07.05.97. rīkojumu Nr. 218 par LZA Radioastrofizikas observatorijas iekļaušanu Latvijas Universitātes sastāvā;

ar LU Senāta 17.06.96. lēmumu Nr. 54 par LZA Radioastrofizikas observatorijas integrāciju LU; ar LU rektora 01.07.97. pavēli Nr. 1/112 par LU Astronomijas institūta izveidošanu    

Tālrunis

67034580

Fakss

67034582

E-pasts

astra@latnet.lv

Internets

http://www.astr.lu.lv

Direktors

Dr.fiz. Ilgmārs Eglītis (LU Senāta 30.06.2014. lēmums Nr.100)

Tālrunis

67932863

Fakss

67034582

E-pasts

ilgmars@latnet.lv; astra@latnet.lv

Zinātniskais sekretārs

Kalvis Salmiņš

Tālrunis

67034580

Fakss

67034582

E-pasts

Kalvis.salmins@lu.lv

Atrodas

Rīga, Raiņa bulv. 19, telpas Nr. 401-404, 501, 504, 507, 509;

Rīga, Kandavas ielā 2, lāzerstacija “Rīga”

Baldone, Baldones observatorija,  Riekstukalnā,

www.baldonesobservatorija.lu.lv

Pasta adrese

Rīga, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586

Sadarbības fakultātes un institūti

LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Starptautiskais radio astronomijas centrs Ventspils augstkolas Inženierzinātņu institūts, Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Galvenā Astronomiskā observatorija, Nikolajevas Astronomiskā observatorija

 

Zinātnes nozares

Astronomija, astrofizika, ģeodinamika

Galvenie pētījumu virzieni

 

1.

Zvaigžņu vēlo evolūcijas stadiju spektrālie un fotometriskie pētījumi izdalītos debess apgabalos

2.

Starpzvaigžņu vides pētījumi

3.

Saules sistēmas mazo objektu pētījumi

4.

Augstas precizitātes satelītu lāzermērījumi starptautisko ģeodinamikas programmu ietvaros, mērīšanas tehnikas un metožu izstrāde un pilnveidošana

5.

Datu bāzes izveide no Šmita teleskopa astroplašu digitalizācijas rezultātiem un iegūto datu analīze

6.

Oglekļa zvaigžņu kataloga datu precizēšana un papildināšana

Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v.pētn., doc., prof.) uz 01.01.2016

•       sk.

pamatdarbā

blakus darbā

 

vad.pētnieki

pētnieki

asistenti

 

11

 

 

9

1

 

4

4

2