Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
04.03.2016
Statuss Latvijas Universitātes akadēmiskā pamatstruktūrvienība 01.06.2005. LR MK 02.02.2005. lēmums Nr 68;
Tālrunis 67069575
Fakss 67614641
E-pasts

a.a.erglis@stradini.lv

Direktors Prof. Andrejs Ērglis
Tālrunis 67069575
Fakss 67614641
E-pasts: a.a.erglis@stradini.lv
Izpildirektors: Dr. med. Aldis Rozenbergs
Tālrunis 67095316
Fakss 67614641
Adrese Pilsoņu iela 13, Rīga
Pasta adrese Pilsoņu iela 13, Rīga LV-1002
Sadarbības fakultātes Medicīnas fakultāte,
Bioloģijas fakultāte
Fizikas un matemātikas fakultāte,
Zinātnes nozares Medicīna, bioloģija
Galvenie pētījumu virzieni

1. Kardiovaskulāro slimību epidemioloģija un profilakse;.
2. Invazīvā kardioloģija;
3. Koronārā un perifērā ateroskleroze;
4. Gēnu polimorfismu profilu izpēte koronārās sirds slimības novērtēšanai
5. Sekundāro kardiovaskulāro slimību riska faktoru izpēte

Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v. pētn., doc., prof.)
uz 01.01.2015:
24
t.sk.  
pamatdarbā 5
blakusdarbā 19
habilitētie doktori 2
doktori 8

.