Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Cietvielu fizikas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.09.2017

Statuss

Latvijas Universitātes zinātniskais institūts "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts"

Reģistrācijas apliecība Nr.381016;

06.09.2013.

Fakss

67132778

E-pasts

ISSP@cfi.lu.lv

Internets

www.cfi.lu.lv

Direktors

Dr.phys. Mārtiņš Rutkis

(LU Senāta lēmums Nr.23, 27.06.2016.)

Tālrunis

67854986, 29234521

Fakss

67132778

E-pasts

Martins.Rutkis@cfi.lu.lv

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja

Dr.phys. Laima Trinklere

(LU CFI Zinātniskās Padomes lēmums Nr.1, 14.04.2016.)

Tālrunis

67253592

E-pasts

trinkler@latnet.lv

Direktora vietnieks mācību darbā

Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis

(LU CFI Zinātniskās Padomes lēmums Nr.1.1, 30.09.2017.)

Tālrunis

67187816

Fakss

67132778

E-pasts

Anatolijs.Sarakovskis@cfi.lu.lv

Direktora vietnieks zinātnes jautājumos

Dr. habil. phys. Andris Šternbergs

(LU CFI Zinātniskās Padomes lēmums Nr.1.2., 30.09.2017.)

Tālrunis

67187810, 26183061

Fakss

67132778

E-pasts

stern@latnet.lv

Direktora vietnieks inovācijā

Dr.phys. Andris Anspoks

(LU CFI Zinātniskās Padomes lēmums Nr.2, 26.01.2017.)

Tālrunis

67251691

Fakss

67132778

E-pasts

Andris.anspoks@cfi.lu.lv

Zinātniskā sekretāre

Dr.phys. Līga Grīnberga

Tālrunis

27038016

E-pasts

Liga.Grinberga@cfi.lu.lv

Adrese

Ķengaraga ielā 8, Rīga, LV - 1063

Sadarbības fakultātes

Fizikas un matemātikas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Bioloģijas fakultāte

Zinātnes nozares

Cietvielu fizika, materiālu zinātne, fotonika

Galvenie pētījumu virzieni

 

 

1.    Fizikālo un ķīmisko procesu, moderno materiālu struktūras un īpašību teorētiskā modelēšana;

2.    Neorganiskie monokristāli, keramika, stikli, plānas kārtiņas, nanostrukturētas virsmas, funkcionālās organiskās molekulas un polimēri pielietošanai optikā, elektronikā un fotonikā;

3.    Elektronisko un jonu procesu eksperimentālie pētījumi platzonu materiālos ar dažādu struktūras kārtības pakāpi;

4.    Daudzfunkcionālie un hibrīdu materiāli pielietošanai enerģētikā.

Akadēmiskā personāla skaits (asist., pētn., v.pētn.,) uz 01.05.2016.

t.    sk.

habilitētie doktori

doktori

118

 

 

20

66