Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.03.2018

Statuss:

Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība – zinātniskais institūts
LU Senāta 07.05.2007. lēmums Nr. 315

Tālrunis:

67225493

Fakss:

67228249

E-pasts:

asi@lu.lv  

Internets:

http://www.asi.lv  

Direktors:

Inga Šīrante

Tālrunis:

67228249,26337060

Adrese:

Šķūņu ielā 4, Rīgā

Pasta adrese

Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586

Sadarbības fakultātes un institūti:

Bioloģijas fakultāte, Medicīnas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Cietvielu fizikas institūts, Fizikas institūts, Ķīmiskās fizikas institūts, Astronomijas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts.

Zinātnes nozares:

Fizika

Galvenie pētījumu virzieni:

1. Jaudīga lāzerstarojuma un atomu mijiedarbības teorija.
2. Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un gaismas avoti. Smago metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm.
3. Biofotonika un tās pielietojumi medicīnas diagnostikā un monitoringā.
4. UV un VUV spektroskopija atomu fizikā un atmosfēras fotoķīmijā.

Akadēmiskā personāla skaits (vad. pētnieki, pētnieki, zin. asistenti) 
01.01.2018.:

47

tajā skaitā

 

zinātņu doktori: 

27

pamatdarbā:

35