Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.05.2016
Statuss: Latvijas Universitātes akadēmiska pamatstruktūrvienība – zinātniskais institūts
LU Senāta 07.05.2007. lēmums Nr. 315
Tālrunis: 67225493
Fakss: 67228249
E-pasts: asi@lu.lv  
Internets: http://www.asi.lv  
Direktors: p.i. Inga Šīrante
Tālrunis: 67228249
Adrese: Šķūņu ielā 4, Rīgā
Pasta adrese Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586
Sadarbības fakultātes un institūti: Bioloģijas fakultāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, Ķīmijas fakultāte, Cietvielu fizikas institūts, Fizikas institūts, Ķīmiskās fizikas institūts, Astronomijas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts.
Zinātnes nozares: Fizika
Galvenie pētījumu virzieni: 1. Jaudīga lāzerstarojuma un atomu mijiedarbības teorija.
2. Augstas izšķirtspējas plazmas spektroskopija un gaismas avoti. Smago metālu piesārņojuma noteikšana ar spektroskopiskām metodēm.
3. Biofotonika un tās pielietojumi medicīnas diagnostikā un monitoringā.
4. UV un VUV spektroskopija atomu fizikā un atmosfēras fotoķīmijā.
Akadēmiskā personāla skaits (zin. asist., pētn., v.pētn.)
05.01.2015.:
41
tajā skaitā  
zinātņu doktori:  23
pamatdarbā: 24

.