Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Zinātnes departaments
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.05.2018

Adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, e-pasts: zd@lu.lv
Tālrunis: 67033872, 67033877
E-pasts: zd@lu.lv 

Mērķis ir nodrošināt vienotas LU pētnieciskās darbības un projektu plānošanu un ieviešanu, kā arī veicināt LU izaugsmi inovāciju un tehnoloģiju pārneses jomā atbilstoši LU misijai un stratēģiskajiem mērķiem.

ES struktūrfondu, EK iniciatīvu un programmu, citu ārvalstu fondu un programmu finansēto pētniecības projektu plānošana, uzraudzība un ieviešana.

LU inovatīvās darbības koordinācija, tehnoloģiju pārneses procesi, intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumi un uzskaite.

Justs Dimants - direktors

T.67033872, justs.dimants@lu.lv 

Evija Rūsīte
Direktora vietniece
T. 67033871, evija.rusite@lu.lv 
Dacīte Beķere
Vecākais lietvedis
Darbības lauks: ES struktūrfondu un citu ārvalstu fondu finansēto projektu dokumentu lietvedība.
T. 67033877, dacite.bekere@lu.lv 
 

Projektu plānošanas un uzraudzības nodaļa

EZ un Norvēģijas finanšu instruments, ES struktūrfondi, NORDPLUS, Latvija-Šveice, LIFE, Eiropas teritoriālās sadarbības programmas, INTERREG.

  • informē LU personālu par iespējām pieteikt nacionālās un starptautiskās pētniecības programmas projektus
  • sniedz praktisku un metodisku atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanā
  • veic projektu pieteikumu uzskaiti un iekšējo atlasi atbilstoši LU noteiktajiem prioritārajiem virzieniem
  • sniedz praktisku un metodisku palīdzību projektu ieviešanā
  • uzrauga LU struktūrvienību īstenoto projektu ieviešanu, nodrošinot efektīvu LU projektu pārvaldību un veicinot finansējuma piesaisti to īstenošanai.

Adrese: Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 243. telpa, Rīga, LV 1586

Sandra Strole
Nodaļas vadītāja
Konsultācijas par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu īstenošanu, ES struktūrfondu projektu pieteikšanu un īstenošanu.
T.67033875, sandra.strole@lu.lv 

Karīna Circene
Eksperte
ES struktūrfondu un citu ārvalstu fondu finansēto projektu iniciēšana, konsultēšana, ieviešanas koordinēšana un uzraudzība, projektu datu bāzes uzturēšana. T. 67033874, karina.circene@lu.lv 

Līga Daugaviete
Projekta vadītāja
ES struktūrfondu un citu ārvalstu fondu finansēto projektu iniciēšana, konsultēšana, ieviešanas koordinēšana un uzraudzība, projektu datu bāzes uzturēšana.
Valsts nozīmes pētniecības centra projektu pēc-uzraudzība.
T. 67033878, liga.daugaviete@lu.lv  
 
Zinātnes nodaļa
Adrese: Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586
 

Ligita Liepiņa - Projekta vadītāja

T. 67033881, ligita.liepina@lu.lv 

 

Aija Erta - vecākais eksperts

T. 67034938, aija.erta@lu.lv

Ineta Romanovska – vecākais eksperts

T. 67033882, ineta.romanovska@lu.lv 

Aija Van der Steina, vecākais eksperts
e-pasts – aija.vdsteina@lu.lv, telefons – 67034521

Projektu ieviešanas nodaļa

Izstrādā un administrē LU stratēģijas izpildei būtiskus projektus, nodrošinot efektīvu resursu koncentrāciju un projektu ieviešanu atbilstoši LU vadības noteiktajai stratēģijai un uzdevumiem.

Adrese: Raiņa bulv. 19, 2. stāvs 243. telpa, Rīga, LV 1586

Elmīra Zariņa
Nodaļas vadītāja

ES struktūrfondu un citu ārvalstu fondu finansēto projektu iniciēšana, konsultēšana, ieviešanas koordinēšana un uzraudzība.

elmira.zarina@lu.lv, T. 67033879

Inese Jurkovska
Projekta vadītāja asistents

ES struktūrfondu un citu ārvalstu fondu finansēto projektu ieviešanas koordinēšana, dokumentu lietvedība.

inese.jurkovska@lu.lv, T. 67033880

Astra Beķere
Projekta vadītāja

ES struktūrfondu un citu ārvalstu fondu finansēto projektu ieviešanas koordinēšana, dokumentu lietvedība.

astra.bekere@lu.lv T. 67033876

Zane Vilka
Projekta vadītāja (ilgstoša prombūtne)

Inese Gasone
Projekta vadītāja (ilgstoša prombūtne)
Visi darbinieki