Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studentu servisu departaments
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.03.2018

Adrese: Raiņa bulvāris 19-108, 110, 117, 121, 122, 125, 143, 243, Rīga, LV-1586

Tālrunis: 67034444
Fakss: 67034399
E-pasts: studentu.serviss@lu.lv

Direktors: Jānis Saulītis
Tālrunis: 67034801
E-pasts: janis.saulitis@lu.lv

Direktora vietniece: Inese Leduskrasta
Tālrunis: 67034391
E-pasts: inese.leduskrasta@lu.lv 

Darbinieki

Studentu servisa mērķis ir nodrošināt centralizētus pakalpojumus studentiem, sniedzot informāciju un konsultācijas par studiju iespējām un kārtību LU, informējot par stipendiju fondiem un kredītu iespējām, izsniedzot izziņas par studenta statusu, sekmēm un citiem studiju datiem, palīdzot risināt sociālos jautājumus. Studentu serviss organizē uzņemšanu LU: apkopo informāciju, sagatavo dokumentus izvieto reklāmu, piedalās izstādēs un citos pasākumos reflektantu informēšanai un piesaistīšanai LU. Sagatavo doktorantu studiju norādījumus un rīkojumus.