Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Personālvadības departaments
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.03.2018

Adrese: Raiņa bulv. 19, 127., 128., 129. telpa, Rīga
Tālrunis: 67033992
E-pasts: pd@lu.lv

Direktore: Jana Grīniņa
Tālrunis: 67033990

Apmeklētāju pieņemšanas laiks no 8.30-12.00 un no 13.00-17.00.

Personāla departamenta darbības mērķis ir Latvijas Universitātes personāla politikas veidošana, personāla attīstības stratēģijas izstrādāšana un īstenošana atbilstīgi LU misijai, mērķiem un to īstenošanas stratēģijai, lai nodrošinātu LU ar augsti kvalificētu personālu. Galvenās Personāla departamenta funkcijas ir LU personāla vadības principu izstrādāšana un īstenošana; personāla plānošana un atlase; personāla attīstības un LU atalgojuma sistēmas izstrāde un pilnveidošana; amata kataloga sastādīšana un uzturēšana; personāla amata aprakstu izstrādes pārraudzība un pilnveidošana; personāla darba tiesisko attiecību noformēšana un pārraudzība, darba attiecību reglamentējošās dokumentācijas izstrādāšana; darba kārtības ievērošanas kontrole; personāla uzskaites un mērījumu nodrošināšana.