Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Eiropas vienotais diploma pielikums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.10.2009

Diploma pielikums (DP) ir tekstveida informācija, kas apraksta augstskolas absolvēšanas un ar to saistītās kvalifikācijas raksturlielumus pēc vienotas formas (atzīmes, gala pārbaudījumi utt.). DP mērķis - nacionālā un starptautiskā mērogā - ir atvieglot un uzlabot studiju un profesionālajiem mērķiem nepieciešamo akadēmisko rezultātu izvērtēšanu un atzīšanu, kas savukārt atvieglos un uzlabos absolventu mobilitāti iekšzemē un ārzemēs.

Diploma pielikums ir izveidots saskaņā ar modeli (European Diploma Supplement Model; 1998/99), kuru izstrādāja Eiropas Komisija, Eiropas Padome un UNESCO/CEPES. Pielikuma mērķis ir sniegt pietiekamu, neatkarīgu informāciju, lai uzlabotu starptautisko caurredzamību un kvalifikāciju (diplomu, grādu sertifikātu, u.c.), atbilstīgu akadēmisko un profesionālo atzīšanu. Pielikums sniedz aprakstu par atbilstošajā oriģinālajā kvalifikācijā minētās personas veikto un sekmīgi pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Diploma pielikumā nedrīkst būt norādes par kvalifikācijas novērtējumu, norādījumi par tās ekvivalenci vai ieteikumi tās atzīšanai. Informācija jāsniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informācija netiek sniegta, jāpaskaidro iemesls.

Diploma Pielikums tiek izsniegts angļu valodā, kā arī izdevējvalsts oficiālajā valodā. European Diploma Supplement Model definē informāciju, kas tiek norādīta DP. Līdzās personīgiem datiem DP ietver informāciju par augstskolas nobeiguma veidu un līmeni, izsniedzējaugstskolas (mācību iestādes) statusu, kā ari detalizētu informāciju par studiju programmu, kura tika absolvēta (uzņemšanas noteikumi, studiju prasības, studiju norise, un, pēc izvēles, cita informācija). DP tiek izsniegts ar norādi uz oriģināldokumentiem, uz kuriem tas attiecas. DP pēdējā daļā tiek aprakstīta respektīvās valsts izglītības sistēma.

Latvijas Universitātes absolventu diploma pielikums ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas vienotā diploma pielikuma formu.

Papildus informācija: