Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
EUF/Campus Europae
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.09.2018

EUF/Campus Europae (European University Foundation) projekts ir Boloņas procesa praktiska realizācija. Tas cenšas kombinēt zinātnisku kvalifikāciju ar starptautisku nodarbinātību un Eiropas identitātes apziņu.

Viens no projekta priekšnosacījumiem ir, ka katra universitāte patur savu identitāti. Sadarbībai vajadzētu atbalstīt esošās individuālo institūciju dažādības un specifiskos raksturojumus. Visupirms un galvenokārt sadarbība EUF/Campus Europae konceptā nozīmē universitāšu kulturālo atšķirību izmantošanu kā vērtīgus aktīvus. Tas ir jautājums par vadības inteliģentas sadarbības iespējām starp neatkarīgajām universitātēm – nevis par vienotu Eiropas universitāšu standartu radīšanu.

Dažādu Eiropas valstu universitātes paredz radīt jaunu sadarbības dimensiju, kas skaidri pārsniegs līdzšinējo starptautiskās sadarbības līmeni starp universitātēm, gan intensitātes, gan kvalitātes ziņā.

Ilglaicīgi, šai plānotai jaunajai sadarbības formai vajadzētu aizstāt neskaitāmos novecojušos divpusējos sadarbības līgumus, iestrādājot tos liela mēroga līgumos. Šī sadarbība raksturosies ar vairāk intensīvu uzmanību pret studentu vajadzībām un internacionalizēs piedalošās universitātes.

EUF/Campus Europae pamatideja ir stiprināt Eiropas izglītību ļaujot ikvienam studentam iepazīt tuvākas un tālākas valstis, izjust citu kultūru. Praktiski tas nozīmē dot katram studentam iespēju vismaz gadu pavadīt ārzemēs un apgūt kādu no Eiropas valodām.

EUF/Campus Europae studentu apmaiņa ilgst vienu studiju gadu. Pirmajā studiju semestrī priekšmeti tiek pasniegti angļu valodā; otrajā semestrī daži priekšmeti jau apgūstami attiecīgās valsts valodā. Lai nodrošinātu pienācīgu svešvalodas apguvi, apmaiņas students intensīvi visu gadu apgūst attiecīgās valsts valodu (apm. 3 lekcijas nedēļā).  Studiju noslēgumā tiek pasniegts CE sertifikāts.

Šobrīd notiek pārrunas par iespēju studentiem studijas EUF/Campus Europae ietvaros pagarināt uz diviem gadiem. To noslēgumā plānots studentiem pasniegt CE grādu.

Latvijas Universitātē projektā ir iesaistījusies jau kopš 2002. gada. Tematiskās komisijas ir ieguldījušas lielu darbu programmu salīdzināšanā.

Vairāk informācijas par EUF/Campus Europae: http://uni-foundation.eu/ 

EUF/Campus Europae koordinētāja:
Alīna Gržibovska
Ārlietu vadītāja
Tālr.: + 371 67033997
E-pasts: aline.grzibovska@lu.lv