Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Starptautiskā sadarbība
Pēdējās izmaiņas veiktas:
18.07.2018

Lai veicinātu starptautisko atpazīstamību un stiprinātu universitātes reputāciju, Latvijas Universitāte pievērš lielu uzmanību starptautiskās sadarbības pilnveidošanai.

Latvijas Universitāte vienmēr ir aktīvi piedalījusies starptautiskās sadarbības veicināšanā. Tās galvenie mērķi ir vērsti uz starptautiskās sadarbības saturu un kvalitāti, lai līdzsvarotu starptautisku izglītību un pētniecību. 

Starptautiskā sadarbība tiek veicināta ar aktīvu dalību: 

Ar iesaistīšanos starptautiskajās universitāšu organizācijās un aktīvu līdzdalību starptautiskajos tīklos kā EUA (Eiropas Universitāšu Asociācija), UNICA (Eiropas Valstu Galvaspilsētu Universitāšu Tīkls), BSRUN (Baltijas Jūras Reģiona Universitāšu Tīkls), CAMPUS EUROPAE, UTRECHT Tīklā, Latvijas Universitāte tiecas aktivizēt piedalīšanos dažādās apmaiņas programmās, un paplašināt starptautiskās sadarbības iespējas izglītības un pētniecības jomās.

Aktīva divpusēja sadarbība un piedalīšanās Eiropas programmās un projektos sekmēja plašas sadarbības aktivitātes ERASMUS programmās. Pēdējos 5 gados līgumu skaits ar Eiropas partneruniversitātēm ir ievērojami pieaudzis, tādējādi radot intensīvu studentu un pasniedzēju apmaiņu. Uz šo brīdi Latvijas Universitāte ir parakstījusi 1020 līgumus ar 447 institūcijām 33 Eiropas valstīs. Latvijas Universitāte sadarbībā ar partneruniversitātēm ir izstrādājusi un sekmīgi īstenojusi divas Intensīvās Programmas „Vēsture” un „Izglītība”. Sākot ar 2014. gada 1. jūliju Latvijas Universitāte sekmīgi piedalās ERASMUS + programmas aktivitātēs.

Tā kā katru gadu pieaug angļu valodā pieejamo kursu skaits, Latvijas Universitāte ir kļuvusi par vilinošu vietu, kur studēt gan apmaiņas studentiem, gan ārzemju studentiem pilna laika studijās. Fakultātes aktīvi piesaista viespasniedzējus.  

Universitātes pētnieciskā sadarbība ir bijusi gana aktīva un produktīva. Piedalīšanās 5. un 6. RTD Programmās, ES, UNESCO, NATO, Nordic, Volkswagen Fund projektos ir nodrošinājusi studiju un pētniecības vienotību, ļāvusi attīstīt Ekselences centrus, piemēram , UNESCO Biomedicīnas pētniecības un studiju centru, ES Cietvielu fizikas institūtu, ES Fizikas institūtu un ES Atomfizikas un spektroskopijas institūtu, UNESCO nodaļu Vides zinātnes un pārvaldes institūtā, Žana Monē centru.

Pēdējos gados aizvien pieaugošs uzsvars tiek likts uz institucionālas un departamentu vadības struktūras uzlabošanu. Vairāki projekti ir snieguši daudz ideju turpmākai izglītības vadībai un administratīvās struktūras pārveidošanai.

Eiropas Savienības politika:

Papildus informācija:

Ārlietu vadītāja
Alīne Gržibovska
Tālr.: 67033997
E-pasts: aline.grzibovska@lu.lv

Starptautiskās mobilitātes
Studentu servisu departaments Mobilitātes nodaļa
Koordinatori fakultātēs