Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības projekti Latvijas Universitātē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
06.07.2017

LU pētniecības projekta pieteikumus sagatavo, izmantojot 1.  2. fileadmin/user_upload/lu_portal/par/projekti/2.pielikums.doc3. fileadmin/user_upload/lu_portal/par/projekti/3.pielikums.docun 4. pielikumā fileadmin/user_upload/lu_portal/par/projekti/4.pielikums.docnorādītās veidlapas, un tos iesniedz  atbilstoši ar LU 2016. gada 22.marta rīkojumu Nr. 1/138 apstiprināto Kārtību.

Katrs atbalstītā projekta vadītājs papildus LU Zinātniskās darbības un projektu departamentā iesniedz aizpildītu projekta klasifikācijas veidlapu  (apstiprināta ar LU 28.04.2010. rīkojumu Nr. 1/114).

Iepriekšējā finanšu gadā īstenotā projekta pārskatu un projekta dalībnieku publikāciju sarakstu (5. pielikums  ) projekta vadītājs līdz katra gada 20. janvārim rakstveidā un elektroniski  iesniedz vai nu LU Zinātniskās darbības un projektu departamentā vai atbildīgajā struktūrvienībā atbilstoši Kārtībai  (skat. 10.1. punktu).

Kopā ar pārskatiem par projekta izpildi vadītājs iesniedz brīvā formā sagatavotu populārzinātnisku informāciju par projekta rezultātiem (1–3 lpp. ar attēliem), kas piemērota publicēšanai LU portālā, kā arī projektā sagatavoto publikāciju kopijas.

Sīkāka informācija:

Zinātniskās darbības un projektu departaments

Līga Daugaviete,

t. 67033878

e-pasts: liga.daugaviete@lu.lv 

Raiņa bulvāris 19, 243. telpa