Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.03.2018

Atvērtās piekļuves infrastruktūra pētniecībai Eiropā līdz 2020.gadam (Open Access Infrastructure for Research in Europe 2020)

Latvijas Universitāte ir viena no 50 Eiropas organizācijām, kurā no 2015.gada 1. janvāra tiek realizēts projekts Atvērtās piekļuves infrastruktūra pētniecībai Eiropā līdz 2020.gadam (OpenAIRE2020). OpenAIRE2020 ir galvenais Eiropas Komisijas (EK) iecerētais ilgtermiņa projekts, kura uzdevums ir atvērtās piekļuves (Open Access) nostādņu īstenošana un stiprināšana, un tas balstās uz iepriekšējo OpenAIRE projektu sasniegumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējiem OpenAIRE projektiem, OpenAIRE2020 paredzēts vairāk pievērsties atvērto piekļuvi veicinošām darbplūsmām, programmatūrām un procesiem, pētnieciskajiem datiem un rezultātiem, kā arī saitēm starp tiem; stiprināt Eiropas atvērtās piekļuves infrastruktūru savietojamību ar citiem pasaules reģioniem, jo ​​īpaši Latīņameriku un ASV. Ar šiem OpenAIRE centieniem tiks atbalstīta un veicināta atvērtās zinātnes (Open Science) un pētniecības attīstība.

Lai pārraudzītu EK finansēto pētījumu rezultātus, projekts turpina attīstīt OpenAIRE pētniecības infrastruktūru – apvieno tās tīkla kapacitāti un tehniskās iespējas, kā arī veicina atvērtas piekļuves politikas nostādnes pētniecības un inovāciju programmā Apvārsnis 2020 (Horizon 2020). Vienotā infrastruktūra sniedz atbalstu un pakalpojumus, kā arī skaidro tiesiskos jautājumus, kas ir saistoši pētniekiem, piedaloties pilotprojektā Open Research Data Pilot.

Kamēr tiek pētītas un attīstītas jaunas zinātnisko sasniegumu novērtēšanas metodes, projekts nacionāliem pētniecības finansētājiem sniedz iespēju izmantot rīkus pētījumu rezultātu pārvaldībai, veic pētījumus un pievērš uzmanību inovatīvām izdevējdarbības un datu publiskošanas iniciatīvām. Sadarbojoties ar globālām infrastruktūrām, projekts nodrošina repozitoriju un to atvērtās piekļuves satura savietojamību.

OpenAIRE2020 projektu ir paredzēts īstenot kā tiesību subjektu, kas pārraudzīs pakalpojumus 24/7 visām lietotāju grupām, datu sniedzējiem un citiem interesentiem, tā nodrošinot atvērtās piekļuves infrastruktūras ilgtspēju un ilgtermiņa pastāvēšanu.

Papildus informācija:

Projekta OpenAIRE2020 kontaktinformācija:

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: napd@lu.lv

Gita Rozenberga
OpenAIRE2020-Latvijā projekta vadītāja
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: gita.rozenberga@lu.lv

Ilga Rampāne
Konsultante
Nacionālais atvērtās piekļuves dienests
e-pasts: ilga.rampane@lu.lv

-----

OpenAIRE2020 represents a pivotal phase in the long-term effort to implement and strengthen the impact of the Open Access (OA) policies of the European Commission (EC), building on the achievements of the OpenAIRE projects. OpenAIRE2020 will expand and leverage its focus from (1) the agents and resources of scholarly communication to workflows and processes, (2) from publications to data, software, and other research outputs, and the links between them, and (3) strengthen the relationship of European OA infrastructures with other regions of the world, in particular Latin America and the U.S. Through these efforts OpenAIRE2020 will truly support and accelerate Open Science and Scholarship, of which Open Access is of fundamental importance.

OpenAIRE2020 continues and extends OpenAIRE’s scholarly communication infrastructure to manage and monitor the outcomes of EC-funded research. It combines its substantial networking capacities and technical capabilities to deliver a robust infrastructure offering support for the Open Access policies in Horizon 2020, via a range of pan-European outreach activities and a suite of services for key stakeholders. It provides researcher support and services for the Open Data Pilot and investigates its legal ramifications.

The project offers to national funders the ability to implement OpenAIRE services to monitor research output, whilst new impact measures for research are investigated. OpenAIRE2020 engages with innovative publishing and data initiatives via studies and pilots. By liaising with global infrastructures, it ensures international interoperability of repositories and their valuable OA contents.

To ensure sustainability and long-term health for the overall OpenAIRE infrastructure, the proposed OpenAIRE2020 project will establish itself as a legal entity, which will manage the production-level responsibilities securing 24/7 reliability and continuity to all relevant user groups, data providers and other stakeholders.