Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Horizon 2020
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.04.2016

Prezentācijas

Jaunumi

 • SiS.net Nacionālo kontaktpunktu tīkls projektu konsorciju veidošanai organizē kontaktbiržu
  Briselē, 2016. gada 3. martā. Pieteikšanās un informācija
  Pasākums plānots apmēram 150 dalībniekiem.
  Pieteikšanās mājas lapā līdz 22. februārim. Katrai valstij plānoti ap 20 dalībnieku vietu.
 • 2015. gada 29. oktobrī notiks FOSTER projekta seminārs “EC/OpenAIRE FP7 Post-Grant Open Access Pilot and Open access policies”. Semināra vadītājs Pablo de Castro iepazīstinās ar Eiropas Komisijas pilotprojektu “FP7 post-grant Open Access pilot”, kas paredz finansiālu atbalstu publikāciju, kas tapušas FP7 projektu rezultātā, publicēšanai atvērtā piekļuvē. Pablo de Castro pievērsīsies arī atvērtās piekļuves politikai FP7 un Apvāršņa2020 (Horizon2020) projektu programmu kontekstā.

  Seminārs notiek Kauņā, taču to būs iespējams vērot arī tiešsaistē:
  Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta
  lapā, sadaļā “Seminārs”
  Reģistrējoties
  semināra tīmekļa saite tiks nosūtīta interesentam uz e-pastu
  Programma

 • Plānotas informācijas dienas par H2020 projektu konkursiem 2016. un 2017. gadiem - 7. oktobrī un  4. novembrī Raiņa bulv. 19, Mazajā aulā, plkst. 11.00 – 15.00
 • Seminārs par iespējām pieteikt projektus:
  APVĀRSNIS 2020
  Kopējās tehnoloģiju ierosmes ECSEL un Clean Sky 2
  2015.gada 15. Janvārī
  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā
  Konferenču zāle, 1.stāvs
  Pērses iela 2, Rīga
 • Seminārs "ERA-NET aktualitātes" par nākamo pētniecības ietvara programmu 4. novembrī plkst. 15:00. Plašāka informācija
 • IZM aicina zinātniskās institūcijas iepazīties ar projektu iesniegumu sagatavošanas nosacījumiem ERAF 2.1.1.2. aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Plašāka informācija

-----

Eiropas Komisija 2013.gada 10.decembrī ir apstiprinājusi jaunās  Programmas Horizonts 2020 dokumentu paketi un 11.decembī tika publicēti pirmie projektu konkursi.

Oficiālā informācija:  šeit un šeit vai šeit.

Horizonts 2020 programmas kopējais budžets ir gandrīz 80 miljardi €, no kura pirmajiem diviem 2014.-2015.gadiem ir paredzēti vairāk nekā 15 miljardi €.

Programmas atklāšanas uzrunā ES pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Máire Geoghegan-Quinn uzsvēra, ka ir samazinātas administratīvās formalitātes, lai programmā piedalīties būtu vienkāršāk. Zinātniskās iestādes, augstskolas, uzņēmumi (tostarp MVU) un citi, tiek aicinātas iesaistīties HORIZON 2020!

Jaunajā Dalībnieku portālā 2013. gada 11. decembrī publicēti 64 projektu konkursi jeb ap 150 atsevišķi projektu konkursi.

Visi galvenie Horizonts 2020 dokumenti, t.sk. darba programmas ir apkopoti.

Horizonts 2020  darbs sadalīts trīs pīlāros:

 • Zinātnes izcilība – 3 miljardi euro, t.sk., 1,7 miljardi euro Eiropas Pētniecības Padomei, lai atbalstītu Eiropas vadošos zinātniekus un 0,8 miljardi euro Marijas Kirī vārdā nosauktajai programmai jauno zinātnieku atbalstam;
 • Rūpniecības prioritāte  – 1,8 miljardi euro, lai atbalstītu Eiropas industriju tādās jomās kā IKT, nanotehnoloģijas, progresīvā ražošana, robotika, biotehnoloģijas un kosmoss;
 • Sabiedrības problēmas – 2,8 miljardi euro inovatīviem projektiem tādās jomās kā veselība, lauksaimniecība, jūrlietas, bioekonomika, enerģētika, transports, klimata pārmaiņas, resursu efektīva izmantošana, drošība.