Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Virsmas īpašību ietekmes uz slīdāmību pa ledu pētījumi
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.04.2017

Projekta nosaukums: “Virsmas īpašību ietekmes uz slīdāmību pa ledu pētījumi”

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/129

Projekta partneri: RTU (vadošais partneris)

Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2017.- 31.03.2020. (36 mēneši)

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 594054.28 EUR,  LU  daļa 120000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas un matemātikas fakultātes vadošais pētnieks, Dr. phys. Guntars Kitenbergs, e –pasts: guntars.kitenbergs@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica, e – pasts: laureta.busevica@lu.lv

Projekta mērķis: uzlabot cietu materiālu virsmu slīdāmību pa ledu, detalizēti izzinot virsmas slīdāmību ietekmējošos parametrus, izveidojot jūtīgas metodes šo īpašību testēšanai, kā arī izpētot metāla – ledus mijiedarbību.

Projekta galvenie rezultāti: 8 pilna teksta zinātniskās publikācijas, 1 populārzinātniskais raksts, 7 pētījumu atskaites, 3 semināru atskaites, 11 konferences prezentācijas, 1 prototips ar palielinātu jūtību slīdāmības mērīšanai.