Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.03.2012

Latvijas Universitāte ir uzsākusi realizēt projektu  „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” ESF apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu vispārējās, tai skaitā svešvalodas un IKT, un specifiskās kompetences paaugstināšanu, izveidojot atbalsta materiālus un aprobējot tos mācīšanās vadības sistēmas Moodle vidē. Projekta gaitā tiks izstrādāti atbalsta materiāli vispārizglītojošajos mācību priekšmetos, veikta šo materiālu aprobācija pedagogiem profesionālās pilnveides kursos. Aprobācijas procesā tiks izmantotas E-mācības un e-studijas kā vienas no vissvarīgākajām IKT inovācijām izglītībā. Projektā tiks pilnveidota Latvijas Universitātē izveidotā produktīvā automatizēta studējošo zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēma TESTS, lai to varētu izmantot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu zināšanu vērtēšanai.

Projekta mērķgrupa- 900 pedagogu.

Projekta pieteicējs- Latvijas Universitāte. Sadarbības partneri- Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Rēzeknes Augstskola.

Projekta īstenošanas laiks- 2010.gada 1.janvāris- 2012.gada 31.decembris.

Plānotais projekta finansējums- 932756,00 LVL no tā: ESF finansējums- 792842,00 LVL, valsts budžets- 139914,00 LVL.