Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Teaching and Learning International Survey (TALIS)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.06.2014

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Starptautiskais mācību vides pētījums OECD TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey) ir viens no instrumentiem uz pierādījumiem balstītas izglītības politikas veidošanai. Tas sniedz informāciju par pamatizglītībā strādājošo skolotāju darba apstākļiem, mācību vidi un praksi skolās. TALIS pētījuma rezultāti palīdzēs valstīm uzlabot politiku, lai attīstītu augstas kvalitātes skolotāja profesiju.

OECD TALIS 2013 pētījums Latvijā tiek realizēts trīs moduļu ietvaros:

  1. OECD TALIS 2013 pamatpētījums ISCED 2 segmentā,
  2. OECD TALIS 2013 pamatpētījuma papildus modulis - SSNP/TALIS pētījumu sasaiste,
  3. OECD TALIS 2013 pamatpētījuma nacionālais modulis vidējā izglītībā profesionālajās un profesionālās ievirzes skolās.

OECD TALIS 2013 pētījuma moduļu uzdevumi:

  1. OECD TALIS 2013 pamatpētījuma ISCED 2 segmentā uzdevumi ir, veicot plašas skolotāju un skolu direktoru aptaujas, iegūt starptautiski salīdzināmus Latvijas indikatorus un analīzi par skolām, skolu direktoriem, skolas vadības procesiem, par skolotājiem, par mācīšanos un mācīšanu pamatskolas vecākajās klasēs (5. - 9. klase), par skolotāju ietekmi uz skolēnu mācībām, lai tālāk attīstītu katras dalībvalsts izglītības politiku saistībā ar skolotājiem, mācīšanu un mācīšanos un lai radītu efektīvām skolām labvēlīgus apstākļus;
  2. OECD TALIS 2013 pamatpētījuma papildus moduļa - SSNP/TALIS pētījumu sasaistes uzdevumi ir, izmantojot TALIS 2013 pamatpētījuma anketas, iegūt papildus datus par skolām, kuras piedalījās OECD SSNP 2012 pētījumā un veikt SSNP 2012 pētījuma rezultātu papildus analīzi, iekļaujot datus par dalībskolu skolotājiem un skolu direktoriem;
  3. OECD TALIS 2013 pamatpētījuma nacionālā moduļa profesionālajām un profesionālās ievirzes skolām uzdevumi ir, izmantojot adaptētas un modificētas TALIS 2013 aptaujas anketas, veikt plašas profesionālo un profesionālās ievirzes skolu skolotāju un direktoru aptaujas, lai iegūtu salīdzināmus indikatorus un veiktu analīzi par skolu vadības procesiem, direktoriem, par skolotājiem, par mācīšanos un mācīšanu profesionālajās un profesionālās ievirzes skolās, par skolotāju ietekmi uz skolēnu mācībām. Informācija nepieciešama, lai attīstītu izglītību Latvijā un profesionālajām un profesionālās ievirzes skolām radītu izaugsmei labvēlīgus apstākļus.

Latvijā 2011. gadā veikts OECD TALIS 2013 pilotpētījums un 2012. gadā noticis izmēģinājuma pētījums. Pētījuma datu savākšana Latvijas skolās notika 2013. gada pavasarī, izmantojot tiešsaistes aptaujas skolotājiem un skolu direktoriem. Pētījuma rezultāti tiks publiskoti 2014. gada rudenī.

2013. gada 3. decembrī notika grāmatas OECD starptautiskie izglītības vides un skolēnu novērtēšanas pētījumi svinīgā atvēršana LU Lielajā aulā, klātesot vairāk kā 200 interesentiem no Latvijas skolām, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Latvijas Universitātes un mediju pārstāvjiem.

OECD TALIS 2013 starptautiskā pētījuma mājas lapa.

Iepriekšējā pētījuma cikla OECD TALIS 2008 pētījuma rezultāti.

TALIS 2013 pētījuma pirmie rezultāti Latvijā

OECD TALIS 2013 pētījuma darba grupa Latvijā:

  • Dr. oec., prof. Andrejs Geske
  • Dr. sc. admin., doc. Antra Ozola