Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Organisation for Economic Cooperation and Development Programme for International Student Assessment 2015 – OECD PISA 2015
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.01.2013

OECD PISA 2015 ir Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas sestais cikls, kurā tiks novērtēta 15 gadus vecu skolēnu sagatavotība dzīvei un turpmākajai izglītībai, iegūstot skolēnu sasniegumu dabaszinātnēs (galvenā satura joma), lasīšanā, matemātikā, kā arī skolēnu prasmju problēmu risināšanā sadarbojoties, starptautisku un nacionālu salīdzinājumu 2015. gadā un to izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo ciklu rezultātiem. ESF projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” ietvaros galvenais mērķis ir OECD PISA 2015 pamatpētījuma datu savākšana un Latvijas datu bāzes sagatavošana.

OECD PISA 2015 salīdzinājumā ar iepriekšējiem cikliem raksturīgas būtiskas izmaiņas pētījuma īstenošanā:

  • sagatavošanas posms uzsākts jau 2012. gadā, pagarinot programmas īstenošanas ciklu no četriem uz pieciem gadiem;
  • viss datu savākšanas process būs datorizēts (papīra formāta brošūras tiks izmantotas tikai izmēģinājuma pētījumā, lai izvērtētu datu salīdzināmību);
  • mainīta starptautiskā programmas vadība;
  • iekļauta jauna satura joma – problēmrisināšana sadarbojoties.

Izmēģinājuma pētījuma īstenošanas laika grafiks:

2012. g. septembris – decembris: starptautiskā pētījuma ietvara un tehnisko standartu izstrāde, valstu pieteikšanās dalībai pētījumā, nacionālo centru vadītāju nominēšana, pirmā starptautiskā sanāksme, izmēģinājuma pētījuma sagatavošanas uzsākšana:

Latvijā pētījumu īsteno Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki, nacionālā centra vadītājs ir prof. Andris Kangro. Latvija piedalīsies datorizētā testēšanā visās kognitīvajās satura jomās, skolas un skolēna aptaujās ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) un izglītības karjeras papildmoduļiem. Izmēģinājuma sagatavošanas sākumposmā paveiktais:

  • izmantojot valstīm doto iespēju piedalīties testu uzdevumu sastādīšanā tika sagatavoti un iesniegti starptautiskajam konsorcijam dabaszinātņu un problēmrisināšanas uzdevumi;
  • 86 Latvijas skolās īstenota elektroniskā aptauja The School Readiness Tool, lai noskaidrotu Latvijas skolu tehniskās iespējas datorizētas testēšanas veikšanai PISA 2015 pētījumā.

2013.g. janvāris – 2014.g. februāris: izmēģinājuma pētījuma instrumentārija sagatavošana (adaptēšana, tulkošana, verificēšana), testēšanas procesa norisei nepieciešamo dokumentu sagatavošana, izlases veidošana.

2014.g. marts – 2014.g. aprīlis: izmēģinājuma pētījuma datu savākšana (testēšana skolās).

2014.g. maijs – 2014.g. jūnijs: izmēģinājuma pētījuma datu bāzes sagatavošana un saskaņošana.

Pamatpētījuma īstenošanas laika grafiks:

2014.g. aprīlis – 2015.g. februāris: pamatpētījuma izlases veidošana, izmēģinājuma pētījuma rezultātu analīze, pamatpētījuma instrumentārija sagatavošana.

2015.g. marts – 2015.g. aprīlis: pamatpētījuma datu savākšana (testēšana skolās).

2015.g. maijs – 2015.g. augusts: pamatpētījuma datu bāzes sagatavošana un saskaņošana.