Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Organisation for Economic Cooperation and Development Programme for International Student Assessment 2012 – OECD PISA 2012
Pēdējās izmaiņas veiktas:
14.11.2013

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas (OECD PISA) galvenais mērķis – nodrošināt stabilu atskaites sistēmu, ar kuru salīdzināt un kurai atbilstoši uzraudzīt izglītības kvalitātes attīstību. Īstenojot OECD SSNP programmu, novērtē, cik lielā mērā skolēni, kuri gatavojas beigt pamatskolu, apguvuši zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, kā arī šo skolēnu spēju analizēt mācībās gūto pieredzi un attiecināt to uz dažādām dzīves situācijām ārpus skolas un turpinot mācības. Programmai raksturīga:

 • orientācija uz izglītības politikas noteikšanas un pilnveides vajadzībām;
 • jēdziena kompetence teorētiska pilnveidošana un izmantošana praksē, ar to saprotot skolēnu spēju izmantot dzīvē pamatpriekšmetos (matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs) iegūtās zināšanas, analizēt, loģiski spriest un prasmīgi sazināties, izvirzot, interpretējot un risinot problēmas visdažādākajās situācijās;
 • mūžizglītības nozīmeSSNP neaprobežojas tikai ar atsevišķu mācību priekšmetu standartos noteiktās skolēnu kompetences novērtēšanu – skolēniem jāizvērtē arī sava mācīšanās motivācija, mācīšanās veids, paņēmieni, attieksme;
 • regularitāte – novērtēšanas cikls atkārtojas ik pēc trim gadiem, kas dalībvalstīm dod iespēju novērtēt izglītības pilnveides pasākumu rezultātā notikušās pārmaiņas izglītības kvalitātē – SSNP pamatpētījumi notikuši 2000., 2003., 2006., 2009. gadā;
 • ģeogrāfiskais plašums – iepriekšējā cikla pētījumā kopumā piedalījās 74 valstis, kurās saražo gandrīz deviņas desmitdaļas pasaules nacionālā kopprodukta.

OECD SSNP 2012 ir Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas piektais cikls (PISA 2012), kurā tiks novērtēta 15 gadus vecu skolēnu sagatavotība dzīvei un turpmākajai izglītībai, iegūstot skolēnu sasniegumu matemātikā (galvenā satura joma), lasīšanā un dabaszinātnēs starptautisku un nacionālu salīdzinājumu 2012. gadā un to izmaiņas salīdzinājumā ar 2000., 2003., 2006. un 2009. gadu. Pētījumā piedalās 67 pasaules valstis, iesaistot dažādu izglītības iestāžu skolēnus. Dalība OECD SSNP programmā Latvijai ir ļoti nozīmīga, ievērojot mūsu valsts centienus paplašināt un nostiprināt savu sadarbību ar OECD, kā arī OECD un Eiropas Savienības ciešāku sadarbību izglītības kvalitātes pilnveides jomā, balstoties uz starptautiskajiem salīdzinošajiem izglītības pētījumiem.

OECD SSNP 2012 ietvaros Latvija piedalās 3 papildmoduļos:

 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) modulis;
 • Izglītības karjeras modulis;
 • Finanšu izpratības modulis.

Tā kā starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu rezultāti ir nozīmīgi arī nacionālo reformu rezultātu un ietekmes izvērtēšanai gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, projekta ietvaros tiks veikti uz OECD SSNP pētījumu rezultātiem balstīti 3 sekundārie pētījumi ar mērķi:

 • identificēt, kādi faktori ietekmējuši Latvijas 9.klašu skolēnu ar augstiem sasniegumiem matemātikā ievērojami mazāko procentuālo īpatsvaru, salīdzinot ar starptautiski vidējiem un kaimiņvalstu rādītājiem;
 • noskaidrot Latvijas skolēnu vidējos sasniegumus ietekmējošos faktorus vispārējās pamatizglītības saturā un  mācību procesā, to izmaiņas laikā un saistību ar citiem skolēnu raksturojošiem faktoriem;
 • noteikt saistību starp Latvijas 9. klašu skolēnu vidējiem sasniegumiem matemātikā un 2011./2012.mācību gada 9. klašu matemātikas eksāmenu rezultātiem.

Pētījuma īstenošanas laika grafiks:

 • 2010. – 2011. g. – sagatavots un īstenots SSNP 2012 izmēģinājuma pētījums;
 • 2012. g. – sagatavots un īstenots SSNP 2012 pamatpētījums (datu savakšana skolās), Latvijas skolēnu dati ievadīti starptautiskajā datu bāzē. Pamatpētījumā piedalījās 5279 skolēni no 211 Latvijas mācību iestādēm. Turpinās datu bāzes precizēšana un saskaņošana ar pētījuma starptautisko centru;
 • 9.2012. – 12.2013. g. – pētījuma datu primārā analīze, Latvijas rezultātu prezentācijas un nacionālā ziņojuma sagatavošana. Starptautisko SSNP 2012 rezultātus (un arī Latvijas nacionālo rezultātus) paziņos 2013. gada 3. decembrī, plkst. 11:00, Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
 • 2014. g. – sekundāro pētījumu veikšana un rezultātu publicēšana.

OECD PISA 2012 starptautiskā pētījuma mājas lapa: http://www.oecd.org/pisa/

Pētījumu īsteno Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakltātes Izglītības pētniecības institūta pētnieki. Ziņojumi par iepriekšējo pētījumu ciklu rezultātiem: http://www.ppf.lu.lv/v.3/petnieciba.php